Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Hjertebjerg kort og bygningslister Baraklejren    Forsiden
Fotos fra radarstillingen (overvejende) af antenne-anlæggene.

Mammut-radaren. Fra 'tårnet' i venstre side føres kabler op til antennerne. Det større tårn i højre side er et infanteri-observationstårn (31) sammenbygget med Mammut-bunkeren L 485 (09) og med adgang derfra. Observations-spaterne er her lukke
t med træplader.
28/08/1945. (Foto: MuseumsCenter Hanstholm 1072)

Nærbillede af antennekonstruktionen.
28/08/1945. (MCH 1073)

Anlæggene set fra nord. I forgrunden masterne til See-Ele
fant og antennerammerne liggende på jorden.
Bagved er Mammut-radaren set fra siden.

28/08/15. (Foto: MuseumsCenter Hanstholm 1075)

Mammut-radaren set fra NNV.
Forrest i billedet ses en del af antennerammerne til See-Elefant'en.

Efter maj 1945. (Foto: MuseumsCenter Hanstholm 1420)

Pladsen NV for antennen og masterne.

Bag Mammut-antennen ses et trekantet træstativ og et lille gittertårn. Disse installationer ses på billedet til højre med forklaring.
(Foto: MuseumsCenter Hanstholm 1421)

På Hjertebjerg Høj lige øst for Mammut-radaren var fra gammel tid opstillet en båke (sømærke) i form af et tre-benet stativ i træ.
I en tysk militær instruktionsbog om sømærker står "die 4,5 m hohe, dreiseitig pyramidenförmige, schwarze Hjertebjärg-Bake".
Ved siden af er opstllet to gittermaster. De er opsat efter besættelsen af Geodædisk Institut og brugt til opmålinger ifm. sammenknytning af det norske og danske punktsystem. Tårnene har sandsynligvis kun stået der, mens disse opmålinger fandt sted. (Kilde KMS)
28/08/1945. (Foto: MuseumsCenter Hanstholm 1076)

Mammut og See-Elefant i “ROBBE”-stillingen på Røm
ø, hvor antennerammen var monteret på masterne. (JL 0328)

Ankerblok (07d) til See-Elefant-mastens wirer.
(Fotos: Jørgen Lumbye 05/2008)
 

Foto taget mod nordøst oppe fra See-Elefant masten.
(Foto: MuseumsCenter Hanstholm JL 0104)

Foto taget mod sydvest oppe fra See-Elefant masten.
(Foto: MuseumsCenter Hanstholm JL 0105)

Mammut-radaren og masterne til See-Elefant-radaren som de sås på afstand fra Fyrvej mod nordøst i 1945.
(Foto: MuseumsCenter Hanstholm 0049)

Anlæggene i Hanstholm set fra vest.
28/08/15. (Foto: MuseumsCenter Hanstholm 1074)


Mineskilt med tekst på tysk, dansk og russisk.
Efter maj 1945. (Foto: MuseumsCenter Hanstholm 1422)

Her zoomet lidt tættere på.

(Foto: MuseumsCenter Hanstholm 0049)

Vejen op til radarstillingen.
Efter maj 1945. (Foto: MuseumsCenter Hanstholm 1419)

Indkørslen til radarstillingen med skilderhus, bom og vejspærring. Bag skilderhuset ses Mammut-radaren og masterne til en See-Elefant-radar.
Efter maj 1945. (Foto: MuseumsCenter Hanstholm 1425)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye