Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Indhold Hanstholm II
Hanstholm-Hamborg oversigt Forsiden
Tegninger og fotos af øvrige bygninger i "Programm 42"
"Programm 42" er betegnelsen for den byggeplan, der lå til grund for opbygningen af 38-cm kanonstillingen i Hanstholm.
Hele byggeriet omfattede betonbunkere for 38-cm kanonerne, ildledelse, luftværnskanoner, el-værk, vandforsyning og murstensbygninger for administration, reparation, sygehus, vagt- og arrest, forplejning og underholdning samt et trefløjet barakanlæg til administration, indkvartering og depoter.
Nedenfor er nogle af disse bygninger vist med tegninger og fotos.

Nebenleitstand (07) set fra NØ (Foto: Jørgen Lumbye 10/2009)

Nebenleitstand (07) set fra NV ind i øverste observationsrum.
(Foto: Jørgen Lumbye 10/2009)

Nebenleitstand (07). Øverste observationsspalte og ned-/indgang.
(Foto: Jørgen Lumbye 10/2009)

Nebenleitstand (07)
Kig ud gennem observationsspalten i nederste observationsrum.
Bemærk fundamentet for kikkertsokkel. (Foto: Jørgen Lumbye 10/2009)

Nebenleitstand (07) Trappe op til øverste observationsrum.
(Foto: Jørgen Lumbye 10/2009)

Nebenleitstand (07).
Kig ud gennem observationsspalten i øverste observationsrum.
Til venstre trappen ned til nederste observationsrum og indgang.
(Foto: Jørgen Lumbye 10/2009)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Øverst ligger en 46 cm tyk betonklods, som dækker den forreste halvdel af bygningen med et fremspring på 23 cm. Den anden halvdel har tilsyneladende ikke været dækket, da helstensmuren i rødsten går helt op til overkanten.

Del af observationsbunker (14) foran 2. kanon 38 cm.
Bygningen er tildækket, så dens konstruktion kan ikke beskrives.
Hosstående tegning angiver derfor kun udvendige må.l
(Foto: Jørgen Lumbye 10/2009)

Observationsbunker (14) foran 2. kanon 38 cm.
(Foto: Jørgen Lumbye 10/2009)

Observationsbunker (15) ved 3. kanon 38 cm.
Bygningen er i modsætning til de andre observationsbunkere støbt i beton og placeret bag kanonen og noget højere end denne.
(Foto: Jørgen Lumbye 10/2009)

I gulvet ses et hul efter kikkertsoklen. (Foto: Jørgen Lumbye 10/2009)

Kig ud af observationsbunker (15) ved 3. kanon 38 cm.
(Foto: Jørgen Lumbye 10/2009)

Observationsbunker (16) ved 4. kanon 38 cm.
(Foto: Jørgen Lumbye 10/2009)

Den tilmurede indgang. (Foto: Jørgen Lumbye 10/2009)

Det skrånende betonstykke foran observationsbunkeren (16) er en del af den 1 m tykke afdækning af de store granitblokke (Zersellerschicht), der ligger rundt om kanonbygningen.
(Foto: Jørgen Lumbye 10/2009)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Galge og indgang til ammunitionsbunker på Bødkervej i 1945 (26). (MCH 0765)
 
Ammunitionsgalge (27) på vestsiden af Molevej, nord for Hjemmeværnsgård/hospital, set fra vest ca. 1972. Nu nedrevet.
(MCH 2907)

Galge (26) til omladning af ammunition. (Foto: Jørgen Lumbye 09/2010) Rester af det oprindelige skinnelegme ved omladepladsen.
(Foto: Jørgen Lumbye 09/2010)

Indgangspartiet fra syd (19). (Foto: Jørgen Lumbye 09/2010)

Kig gennem banetunlen (19). (Foto: Jørgen Lumbye 09/2010)

Betonbelægningen ved omladepladsen ved Molevej ind mod ammunitionsbunker reg. nr. 27.04.20 i vestlige halvbatteri.
(Senere også ammunitionsbunkerne 27.04.21 og 22.)
Galgen (27) - som var af samme type som den eksisterende på Bødkervej - er her fjernet.

Skinnestykke af ammunitionsbanen ved omladepladsen ved Molevej.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

1

2

3

4
Disse skilte blev i 1987 afmonteret i el-værksbunkeren af Lars Bertelsen og overdraget til MuseumsCenter Hanstholm.
Tallene på bygningstegningen ovenover angiver, på hvilke vægge skiltene blev nedtaget.
Tilsvarende skilte er i 2010 fundet i kabelgraven i maskinrummet i G 3 - Museumsbunkeren.
Maskinrummene i kanonbunkerne og i el-værksbunkeren var i princippet identiske.
Primært blev strøm leveret fra Nordthy Strømforsynings net. Generatoren i el-værket blev sat i drift, hvis denne forsyning svigtede. Generatoren i kanonbunkeren skulle først i drift, hvis også el-værket svigtede.

Maskinhallen i el-værket. Datering: Efterår 1945-forår 1946. (MCH 5577)
2683 _elværket _maskinhal
Stor dieselgenerator og el-tavler i batteriets centrale el-værksbunker. (MCH 2683)
   2682_elværket_hovedmotorDansk marinesoldat ved den store dieselgenerator. (MCH 2682)
   
1049_indgangen _til _el-værket
Den slørede indgang til el-værket. Datering 28/08/1945. (MCH 1049)
1361_indgang_til _el-værk
(MCH 1361)

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Indgangssiden (nord) på fritstående Flak-Std. (32) (Foto: Jørgen Lumbye 09/2010)

Sydsiden på fritstående Flak-Std. (32) (Foto: Jørgen Lumbye 09/2010)

Kanonstandpladsen øverst på fritstående Flak-Std. (32) (Foto: Jørgen Lumbye 09/2010)

Interiør fra entré og trapperum i fritstående Flak-Std. (32)
(Foto: Jørgen Lumbye 09/2010)

3,7 cm Flak S.K. C/30 i fritstående Flak-stand reg. nr. 27.04.32.
I baggrunden ses 1. kanon 38 cm.
I oktober 1942 flyttes kanonen til stillingen i Pugdal (se kortudsnit 3), og der genopstilles ikke våben i den fritstående Flak-stand. (MCH 1238)

Standpladsen for 3,7 cm luftværnskanon (33) (Foto: Jørgen Lumbye 05/2011)


2776_flakstilling_reg.nr._27.04.34
Danske marinesoldater på Flak-Einheitsstand reg. nr. 27.04.34 til 3,7 cm S.K.C/30 (bygget 1941) som ruin nedskredet på stranden. (tv. MCH 0423 - th. MCH 2776)
5460_flak_einheitsstand_til_3,7cm_flak(MCH 5460)

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Bygningen (79) har cirkel-buet loft
Bagerst i loftet ses en udluftning ligesom der er indstøbt to bæringer for ophæng
(Foto: Jørgen Lumbye 10/2009)

Foto af bygningen (79) taget i 1941 (MuseumsCenter Hanstholm 1404)
På et diagram over svagstrømsforbindelser udarbejdet af Kystdefensionen, Maskinafdelingen 27. april 1949 er på denne lokalitet vist en kabelbrønd. De anførte positioner for bygningerne i svagstrømsnette
t er meget præcist angivet. Med gennemføringerne i gulvet for fire kraftige kabler synes fordelersted for kabler ("kabelbrønd") at være korrekt funktion.
En anden kilde angiver på et kort "Kabelbrunnen Hansted".

Huller for gennemføring af kabler (Foto: Jørgen Lumbye 10/2009)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Indgangen fra nordsiden til vejunderføring for løbegrav (04.80b)
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2002)

Kig ind i løbegravs-tunlen under betonvejen (Foto: Jørgen Lumbye 04/2002)

Den tildækkede/-groede sydlige indgang til vejunderføringen
(Foto: Jørgen Lumbye 04/2002)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Indgangspartiet til Vestre Hydroforstation og højdebeholder (27.05.03)
(Foto: Jørgen Lumbye 09/2010)

Anlægget er i dag i drift ved vandforsyningen i Hanstholm
(Foto: Jørgen Lumbye 09/2010)

Toppen med den nedgravede højdebeholder fotograferet fra sydvest
(Foto: Jørgen Lumbye 09/2010)

Dansk marinesoldat på vagt ved Vestre vandværk Chr. Hansens Vej (MCH 4230)

Danske marinesoldater på motorcykel ved benzinstander ved garagen
I baggrunden til højre ses indgangen til Vestre Vandværk (MCH 4383)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Septiktank (05.75a) som kloakering for den 3-fløjede barak-anlæg
Tilgangsrøret ses i bagerste væg

(Foto: Jørgen Lumbye)

Septiktanken (05.75a) fra en anden vinkel (Foto: Jørgen Lumbye)

Åbningen ned til sivebrønd for septiktanken (05.75b)
(Foto: Jørgen Lumbye)

Et kig inde i sivebrønden (05.75b), hvor tilgangsrøret fra septiktanken ses
(Foto: Jørgen Lumbye)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Vestre brønd (07.42). I baggrunden øverst på skrænten ses reserveildlederen (Nebenleitstand) for 4. Flak. (Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Interiør fra pumperummet. Forrest fundamenter for maskiner. Bagerst nischen med brøndboringen. (Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Udsigt fra gavlvindue i infirmeri mod hovedvagten for 38-cm batteriet. I baggrunden G2 38 cm. (MCH 0412)Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye