Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til: Indhold Hanstholm II Beskrivelser af ildledelsesmetoder Hanstholm-Hamborg oversigt Marinekystbatterier Pejlestationerne Forside
27.04.06 Ildlederbunker for svær sømålsbatteri - P4 (pejlestation)


Bygningstype S 100.
Registreringen af de enkelte rum
Det enkelte rums nummer er noteret ved indgangen til rummet.
Underste etage:
1 Officersmesse og opholdsstue 15,5 m2 Ingen bolte til ophængning af køjer og ingen installation for håndvask.
2 Officerslukaf 8,6 m2 Bolte til ophængning af én køje. Installation for håndvask.
3 Fyrrum 8,4 m2 Centralfyret producerede varme til rumopvarmningen og til det varme brugsvand.
Rumopvarmningen skete med radiatorer.
4 Hydroforrum 5,7 m2 Hydroforen er den vandpumpe, der sikrer bygningen et tilstrækkeligt vandtryk på forbrugsvandet.
5 Vaskerum 14,7 m2 Der var installeret 12 håndvaske.
6 Toiletter 13,5 m2 Der var installeret 5 WC'er i seperate rum, 5 urinaler og 1 håndvask.
7 Forrum/omklædning (stirrids) til baderum 5,8 m2  
8 Baderum/bruserum 8,9 m2  
9 Mandskabs-lukaf 30,4 m2 Bolte til ophængning af 15 køjer.
10 Mandskabs-lukaf 9,9 m2 Bolte til ophængning af 3 køjer.
11 Mandskabs-lukaf

14,2 m2

Bolte til ophængning af 3 køjer.
12 Mandskabs-lukaf 9,7 m2 Bolte til ophængning af 3 køjer.
13 Mandskabs-lukaf 30,4 m2 Bolte til ophængning af 15 køjer.
14 Mandskabs-lukaf 24,3 m2 Bolte til ophængning af 12 køjer.
Øverste etage:
15 Mandskabs-lukaf 17,1 m2 Bolte til ophængning af 9 køjer.
16 El-installationer til kommandocentral/beregnerrum 6,5 ms  
17 Kommandocentral/beregnerrum 60,0 m2  
18 (Opgang til) teleskop og periskop    
19 Telefoncentral 4,0 m2  
20 Radiorum 5,6 m2  
21 (Indgang til) rum for installationer under teleskop og periskop    
22 Officerslukaf 9,4 m2 Bolte til ophængning af én køje. Installation for håndvask.
23 Befalingsmands-lukaf 6,5 m2 Bolte til ophængning af én køje. Installation for håndvask.
24 Befalingsmands-lukaf 6,5 m2 Bolte til ophængning af én køje. Installation for håndvask.
25 Depotrum 6,5 m2 Der er bolte til ophængning af et køjesæt (3 køjer); men rummet er hvidmalet på rå beton og har ikke været forsynet med vægbeklædning; det er derfor ikke sandsynligt, at rummet har været anvendt til ophold for personel.
Rummet kan have været depot, og rum 24 kan have været lukaf for en våbenmester.
26 Rum for gasfilter og ventilation 15,5 m2  
27 Gassluse    
28 Vagtstue 7,6 m2  
29 Gang- og trappeareal    
30 Maskinrum 15,3 m2  
31 Rum for brændstoftanke og kølevandstanke 9,5 m2  


To tyske soldater på vagt foran periskop og afstandsmåler ved ildlederen (MCH)

Panserkuplen og bolte for fastspænding af afstandsmåleren. Gennemføringen fra bunkeren optil afstandsmåleren er tilmuret.

På denne tegning er vist 10,5 m afstandsmåleren og periskopet på panserkuplen.
Afstandsmåleren var udstyret med
en 10,5 m optisk afstandsmåler, en 11 m nedslagsobservationskikkert en 6 m sideretningskikkert og en 6 m højderetningskikkert.

10,5 m afstandsmåler. (MCH 0402)

Datering: 28/08/1945. (MCH 1068)

Datering: 28/08/1945. (MCH 1069)

Lige til højre for afstandsmåleren ses en 'røgbombe'.
Datering: 1945.
(MCH 1544)

På dette foto ses en sirene ved afstandsmåleren.
(MCH 0830)

Ildlederen set fra Roshagemolen. Foran ildlederne er opstillet en sirene.
(MCH 1537)

Kaptain Murrey ved 10,5 cm afstandsmåler.
24/10/1945. (MCH 1184)


Kuppel med 10,5 m afstandsmåler.
Kig ind til betjeningspladsen.
(MCH 5347)


Observationspladserne ved okular under kuplen i 10,5 cm afstandsmåler.
(MCH 0053)

Manøvrepult for 10,5 m afstandsmåler (MCH5348)

Periskopet under panserkuppel. (MCH
5344+5345)

Travlhed i kommandocentral/beregnerrum
Rummets venstre side (MCH 2799)

Mindre travlhed i kommandocentral/beregnerrum
Rummets venstre side (MCH 0121)

Overblik over beregnerrummets venstre side (MCH 5349)

Højre side af ovenstående foto (MCH 5350)

Apparatur i rummets venstre side (MCH 3246)

Regnemaskinen (MCH 3247)

Til venstre: Regnemaskinen lidt tættere på.
Ovenfor: Regnemaskinen
- detalje fra en anden vinkel.
(Fotos indleveret af Michaël Svejgaard, SES)

(MCH 5352)

(MCH 5351)

(MCH 5354)

(MCH 5353)

(MCH 5355)

Apparatur op ad venstre væg
Viser-apparaterne står i gangen op til periskoprummet (MCH 3248)

Nærbillede af viser-apparaterne (MCH 3249)

Højre side af kommandocentral/beregnerrum (MCH 3244)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Diagram der der viser flowet i informationerne vedr. observation og beregning af skuddata.

EU/SV-Anzieger (EU - Messer = Entfernungsunterschied Messer) var et tysk apparat, i stand til at relatere den relative bevægelse af to skibe til en række data om rækkevidde og afbøjning.
Apparater i kommandocentral/beregnerrum:
Langbasis Kleingerät
(Pejlebord), som beregner dataene til kanonerne på grundlag af krydspejling af retningerne fra pejlestationerne, og som justeres løbende med data fra Dagkorrektionsberegner og Nedslagsindikator
T V R = Tagesverbesserungs-Rechnenschieber C/37 (T.V.R. Sch. C/37).
Dagkorrektionsberegner, som indregnede data om atmosfæriske forhold, krudttemperatur m.m.
EU - Messer = Entfernungsunterschieds Messer (Afstandsforandringsmåler)
til beregning af afstandsforandringen til målet i granatens flyvetid.
- justeres løbende med data fra Dagkorrektionsberegner og Nedslagsindikator
Windschiebe.
Au-Au Gerät = Aufschlag-Auswerte Gerät C/40 (Au-Au-Gerät C/40). Nedslagsindikator. Til beregning af data om nedslagsobservationer.
Desuden et Ildleder- og nedslagsur og en Fartkorrektør.

Hver pjece havde en Skuddatamodtager, som korrigerede for pjecernes indbyrdes placering.

Fotoserie, der viser forskelligt beregnerudstyr.
Billederne stammer fra en amerikansk officer, som var med i den kommission, som udarbejdede rapporten "German Seacoast Defenses". Den var i Danmark i september/oktober 1945.

Skudfelter. (MCH 5742)

Parallaxrechsrechner. (MCH 5743)

Arbeitsweise des LBK. (MCH 5744)

LBK Dreieckseite. (MCH 5745)

(MCH 5746)

Mecke-Tisch. Et plottebord til beregning af data til skydning mod flyformationer. Plottebordet er konstrueret af Kpt.z.See Karl Conrad Mecke. (MCH 5747)

(MCH 5748)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Nedenstående fotos af arbejdet med støbning af ildledern kan give et indtryk af dette arbejdes omfang.
Arbejdsbunden er støbt, rørføringerne lagt ud, og forskallingsarbejderne er i gang.

(MCH 0005)

(MCH 0006)

(MCH 0007)

(MCH 0008)

(MCH 0009)

(MCH 00010)

(MCH 4875-4876)

Vejen fra Molevej op til ildlederen (MCH 1066)

Vejen fra ildlederen mod Molevej (MCH 1542)

Den slørede indgang til bunkeren.
(MCH 2957)

Foran indgangen til bunkeren og under sløringsnettet var der gjort lidt hyggeligt med et lille haveanlæg. Datering 28/08/1945. (MCH 1067)

Datering: maj-juni 1945. (MCH 2946)

Datering: maj-juni 1945. (MCH 2945)

(MCH 2959)

Indgangspartiet i dag.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Forløbet af byggearbejderne ved hovedildlederen
28/02/1941 Ved ildleder arbejdes der med udgravningen.
15/03/1941 Udgravning afsluttet, arbejdsbund støbt, isolering færdiggjort og bygningsbunden delvis armeret. Der er påbegyndt vejbyggeri.
31/03/1941 Bunden støbt, underetagen forskallet.
15/04/1941 Underetagen er støbt.
21/04/1941 Vedrørende Em-udstyret (afstandsmåler) ved batterierne “Hansted” og “Schleswig-Holstein” bliver følgende besluttet af Oberkommando der Kriegsmarine:
Batterierne får som det endelige udstyr en tung Em-kuppel med hver henholdsvis en 10,5 m og 10 m R.U. Em. Opstillingen forventes påbegyndt i løbet af juni 41.
I overgangsperioden er hvert batteri tildelt en 6 U t, deraf 1 med panserkuppel, 1 uden kuppel. Disse apparater bliver opstillet midlertidig, indtil den ovennævnte opstilling er klar til indsats.
6 U t ved Batteri “Hansted” skal med tilhørende kuppel sendes til Marineartilleriezeugamt Gotenhafen efter montagen af den endelige 10,5 m Em-kuppel. Den tildeles derefter endegyldig Batteri “S c h l e s i e n”. Om 6 U t ved Batteri “Schleswig-Holstein” (uden kuppel) følger yderligere til den tid.
  Nedenstående foto er taget i Hanstholm i sommeren 1941. Den omtalte kuppel er enten ikke monteret eller afmonteret.
 
30/04/1941 Vægge i overetagen er støbt, dækket under jernbindingsarbejde. Midlertidig ildleder under bygning.
15/05/1941 Midlertidig ildleder færdig og ved skydningen ingen forandringer. Det havde heller ingen indflydelse på forskalling og jernbinding på ildlederen under bygning.
15/05/1941 Underetage støbt. Overetage II er væggene støbt.
31/05/1941 Afforskallet. Påbegyndelse af indretningen på både 1. og 2. etage.
15/06/1941 Vinduer og døre isat.
(Både ved kanonbygningerne og her ved ildlederen nævnes vinduer, som angiveligt ikke forefindes. I tilsvarende bygninger andre steder, som ikke er jordforsænkede, er der vinduer. Vinduer var oprindelig med i byggeplanerne. 'Vinduer og døre' har derfor været indskrevet i byggebeskrivelserne - sandsynligvis under samme punkt - og derfor blot blevet krydset af, når byggefasen er afsluttet.)
30/06/1941 Forskalling fjernet, døre og vinduer isat.
15/07/1941 Arbejde på ildledelses- og (Funk) radioanlæg i hovedildlederen.
15/07/1941 Færdigmontering af det artilleristiske telefonkabel, radiomodtage- og sendeanlæg i hovedildlederen, samt udlægning af telefonforbingelse fra D.T.-Gerät til hovedildlederen.
15/07/1941 Det indre af bygningen til dels færdigbygget. Tilførsel af Zerschellerschicht og tildækning af bygningen.
01/08/1941 Forbindelse af Em II med ildlederen.
01/08/1941 Støbearbejderne færdige. Varme og vandforsyning i arbejde. Tildækning færdig og sløring påbegyndt.
01/08/1941 Jordkabelforbindelse mellem hovedildlederen og I.-IV. kanon er gennemført.
01/08/1941 Afslutning af installering, udlægning af kabler og tilslutning ved hovedildlederen.
15/08/1941 Der arbejdes på varmeanlæg, vandforsyning, ventilation, maskinanlæg, udlægning af kabler, tildækning og sløring.
31/08/1941 Varmeanlæg og ventilation i arbejde.
15/09/1941 Indre opbygning af ildlederne. Jordarbejder i nærheden af ildlederen for at give bedre sigt.
30/09/1941 Der arbejdes på varme og ventilation.
31/10/1941 Indbygning af ventilationsanlæg og sløringsarbejder.
15/11/1941 E-Messgerät (afstandsmåler) monteret.
30/11/1941 Indbygning af ventilationsanlæg.
15/12/1941 Alle apparater indbygget.Den midlertidige ildleder 'brækket' ned/nedlagt.

Udsigt fra Roshagemolen mod syd mod 38 cm batteriet. På billedet ses kuppel på ildlederbunkeren samt midlertid ildlederstilling ("Behelfsmässiger Leistand").
Afstandsmåleren meldes monteret 15/11/1941, og den midlertidige ildleder nedtaget 15/12/1941, så billedet må været taget inden for dette tidsrum. (MCH 4517)

Samme zoomet ind på bygningerne. (MCH 4517)
31/12/1941 Ildleder helt færdig på nær ventilation.
15/01/1942 Ildleder færdig på nær ventilation.
15/02/1942 Jordarbejdet er indstillet pga. frosten.
15/04/1942 Ved ildlederen er jordafgravningen afsluttet.
30/04/1942 Ved ildlederen er den kunstige klit over bygningen færdig.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye