Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Indhold emneopdelt
 
Forside
Siden er under opbygning.
Lister over officerer ved batterierne i Hanstholm.
Batteri "Raule" - Batteri Agger - 3./M.A.A. 118 er også taget med i listerne, da batteriet er underlagt samme organisation, og da der undervejs sker rokkeringer af officerer mellem batterierne.
Afsnitskommandanter er også indskrevet i oversigten.
Ligeledes har jeg i de første optegnelser medtaget Hafenkommandant Thyborön, da denne i begyndelsen har kommando over "Thyborön"
(Batteri "Raule" - Batteri Agger - 3./M.A.A. 118).
Mine tilføjelser er indsat med kursiv.
30/04/1940:
Tjenestetiltræden af Stützpunktkommandanten Nord-Jütland, Korv.Kpt. Becker med sæde i Frederikshavn.
Liste der zum Bereich der Hafenkommandantur Thyborön gehörigen Offiziere dateret 02/05/1940 er anført ved
Batteri "Schill"
: Kaptajnløjtnant Dr. Krüger, (Crüger) løjtnant Schröder og mar.-assistentlæge Dr. Scheunemann.
Batteri "Raule": Kaptajnløjtnant Dr. Hubbert, oberstløjtnant M.A. Eckert og mar.-assistentlæge Dr. Heising.
Af en liste dateret 08/06/1940 over samtlige officerer i Abschnitt Westdänemark er om Hanstholm anført:
Navn og fornavnTjenestegradStillingUddannelse

Tiltrådt
a) Marinen
b) særlig indst.

Dato for opnåelse af seneste
tjenestegrad
Schulz, Johann Kaptajnløjtnant Havnekommandant Thyborøn
./.
a) 1.4.06
b) 14.3.40
?.9.20
Dr. Hubbert, WalterKaptajnløjtnantBatterikommandør
Batteri "Raule"
Skydeleder ved
spærrebatteri
a) 2.1.17
b) 24.8.39
2.10.38
Dr. Crüger, OttoKaptajnløjtnantBatterikommandør
Batteri "Schill"
Langbasis
lederkursus
a) 1.4.09
b) 24.8.39
18.1.38
Schuhmann, Emil
Ltnt. M.A. d. R.
Lyskasterofficer
Batteri "Raule"
W.L.Vm.K.
a) 1.11.36
b) 5.9.39

Wagner, Conrad
M.A.Feldwebel
Lyskasterofficer
Batteri "Raule"
W.L.Vm.K. a) 1.11.37
b) 25.8.39

Unger, OttoM.A. Feldwebel
- reserveofficerskandidat
Batteriofficer
Batteri "Raule"
G.F.K.a) 1.10.37
b) 24.8.39
1.12.39
Schulz, Erich
Løjtnant M.A.
Leitst.Offz. (Skydeofficer)
Batteri "Schill"
G.F.K. a) 1.10.36
b) 4.9.39


Ahrens, Johannes
M.A.Feldwebel
Batteriofficer
Batteri "Raule"
W.L.Vm K.
und Leiter Sperrbatterie
a) 1.10.36
b) 4.9.39


Weselmann, Gottlieb
M.A.Feldwebel
Batteriofficer
Batteri "Raule"
W.L.Vm K.
und Leiter Sperrbatterie 
a) 1.10.36
b) 4.9.39

Goerke, Erich
Artl.Mt.
Registrator
Batteri "Schill"
W.L.Vm.
Flak
a) 2.1.36
b) 2.9.39

Nakath, Alfr.
Artl.Mt. Leitst.Bedien.
Batteri "Schill"
W.L.Vm.K. a) 1.11.38
b) aktiv

Schönbeck, Eike
Art.Gefr.
Leitst.Bedien.
Batteri "Schill"
W.L.Vm.K. a) 1.12.34
b) 7.9.39

Oesterle, Horst Feldwebel Indsatsleder ved lyskaster
Batteri "Schill"
Leder ved Kystspærrebatteri
a) 1.11.38
b) aktiv

Bliesener, Hans Feldwebel Indsatsleder ved Flak M.W.
Batteri "Schill"
Leder ved Kystspærrebatteri a) 2.1.34
b) 26.8.39

Scheunemann, Gerhard Reservelæge
Batterilæge
Batteri "Schill"
Læge
a) 1.3.34
b) 25.8.39
17.12.39
30/07/1940:
Kapitän zur See Mollmann overdrager tjenesteopgaverne for Kommandanten im Absnitt Westdänemark til Korvettenkapitän z.V. Jakobs.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Oversigt over kommanderende officerer og Feldwebel ved Batteri Hanstholm (Hanstholm I - 17 cm) 19/08/1940.
Navn og fornavn Tjenestegrad Stilling Uddannelse

Tiltrådt
a) Marinen
b) særlig indst.

Dato for opnåelse af seneste
tjenestegrad
Dr. Crüger, Otto Kaptajnløjtnant Batterikommandør Langbasis
lederkursus
a) 1.4.09
b) 24.8.39
18.1.38
Dr. Scheunemann, Gerhard Batterilæge Assistentlæge ----- a) 1.3.34
b) 27.8.39
17.12.39
Bliesener, Hans Feldwebel Leitstand-officer og
rekrut-delingsfører
Skydeleder ved
spærrebatteri
a) 2.1.34
b) 26.8.39
21.5.40
Oesterle, Horst Feldwebel Lyskaster-officer og rekrut-delingsfører
Skydeleder ved
spærrebatteri
a) 1.11.38 21.5.40
Pawelzik, Hans Oberfeldwebel Batteriofficer G.F.K. Sperrvormann a) 1.1.34 1.4.40
Oversigt over kommanderende officerer og Feldwebel ved Batteri Thyborön (Agger - 17 cm) 20/08/1940.
Dr. Hubbert, Walter Kaptajnløjtnant Batterikommandør Skydeleder ved
spærrebatteri
a) 2.1.17
b) 24.8.39
2.10.38
Weselmann, Gottlieb M.A. Feldwebel
- reserveofficerskandidat
Flak-delingsfører
Skydeleder ved
spærrebatteri
a) 1.10.36
b) 1.10.36
21.5.40
Ahrens, Johannes M.A. Feldwebel
- reserveofficerskandidat
Stand-officer Skydeleder ved
spærrebatteri
a) 1.10.36
b) 1.10.36
21.5.40
Unger, Otto M.A. Feldwebel
- reserveofficerskandidat
Batteriofficer G.F.K. a) 1.10.37
b) 24.8.39
1.12.39
Afsmann, Ludwig M.A. OberFeldwebel
(aktiv)
delingsfører G.F.K. a) 1.10.25
b) 24.8.1939
1.4.40
Behnfeld, Erich M.A. OberFeldwebel
(aktiv)
Batteriofficer G.F.K. a) 1.1.34
b) 24.8.39
1.7.40
Dr. Richter, Max Mar. Underlæge Batterilæge ----- a) 1.8.36
b) 24.8.39
1.7.40
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Indberetning om officersbesætningen (Batteri Hanstholm I - 17 cm) 06/12/1940.
Navn og fornavn Tjenestegrad Stilling St. nr.
Dr. Crüger, Otto Kaptajnløjtnant M.A. Batterikommandør -----
Scheunemann, Gerhard Mar. Assistentlæge Batterilæge N.128/33WS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
R. O. A.'s (Reserveofficersaspiranter)
Bliesener, Hans Feldwebel M.A. Stand-Offizier O.293/34E
Oesterle, Horst Feldwebel M.A. Lyskaster- og gas-officer O.979/38K
Süss, Walter Mar. Artl. Maat Stand-Uffz. O.544/40E
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Oversigt over officerer incl. R.O.A. ved Batteri Thyborön (Agger - 17 cm) 23/12/1940.
Dr. Hubbert, Walter Kaptajnløjtnant Batterikommandør Skydeleder ved spærrebatteri
Unger, Otto Løjtnant M.A. Batteriofficer G.F.K.
Weselmann, Gottlieb Løjtnant M.A. Stand-officer W.L.Vm.K. og skydeleder ved spærrebatteri
Ahrens, Johannes Løjtnant M.A. Batteriofficer W.L.Vm.K. og skydeleder ved spærrebatteri
Bracke, Erich M.A. Maat Fla. M.W. fører Fla. M.W.S.
David, Ernst-Walter M.A. Maat Stand-underofficer Underofficersuddannelse
Plehn, Wolfgang M.A. Maat Stand-underofficer Underofficersuddannelse
Schiffer, Gerhard M.A. Maat G.F. G.F.K.Trpp.
Dr. Braun, Albert Mar. Underlæge Batterilæge -----
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Offizierbestandsnachweisungen
Kommandant im Abschnitt Westdänemark und unterstellte Dienststellen (ohne M.Flak.A. 204) 01/01/41.

Oversigt over officerer incl. R.O.A. ved Batteri Thyborön (Agger)
Dr. Hubbert, Walter Kaptajnløjtnant af reserven Batterikommandør
Unger, Otto Løjtnant M.A. af reserven Batteriofficer
Ahrens, Johannes Løjtnant M.A. af reserven Stand-officer
Weselmann, Gottlieb Løjtnant M.A. af reserven Batteriofficer
Dr. Braun, Albert Mar. Underlæge Batterilæge
Bracke, Erich M.A. Maat af reserven (ROA) Fla. M.W. fører
David, Ernst-Walter M.A. Maat af reserven (ROA) Stand-underofficer
Plehn, Wolfgang M.A. Maat af reserven (ROA) Stand-underofficer
Schiffer, Gerhard M.A. Maat af reserven (ROA) G.F.
Oversigt over officerer incl. R.O.A. ved (Batteri Hanstholm I - 17 cm)
Dr. Crüger, Otto Kaptajnløjtnant M.A. af reserven Batterikommandør
Scheunemann, Gerhard Mar. Assistentlæge af reserven Batterilæge
Oesterle, Horst M.A. Feldwebel af reserven (ROA) Lyskaster- og gasbeskyttelses-officer
Bliesener, Hans M.A. Feldwebel af reserven (ROA) Leitstand-officer
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Med tjenestebesættelsen af Batteri "Hanstedt" er følgende officersstillinger planlagt pr. 24/04/41.
Afdelingskommandør Korv.Kpt. z.V. Steckelberg samtidig kommandant i Afsnit Vestdanmark
Adjudant Lt.M.A.d.R Wesselmann
Ordonansofficer Lt.M.A.d.R Ahrens
Batteri "Hanstedt" (senere 1./M.A.A. 118)
Batterichef Korv.Kpt.M.A.d.R. Dr. Crüger
Batteriofficer Lt.M.A.d.R Decker
Batteriofficer Lt.M.A.d.R Knödler
Batteriofficer Lt.M.A.d.R Plaküter
Batteri "Agger" (senere 3./M.A.A. 118)
Batterichef Kaptlt. M.A.d.R Dr. Hubbert
Batteriofficer Lt.M.A.d.R Unger
Batteriofficer Lt.M.A.d.R Oesterle
Batteri "Hanstholm" (senere 2./M.A.A. 118)
Batterichef Kaptlt.M.A.d.R.z.V. Knippenberg
Batteriofficer Lt.M.A.d.R Bliesener
Flak-Batteri "Hansted" (senere 4./M.A.A. 118 - derefter M. Flak A. 814)
Batterichef Oblt.M.A.d.R. Schünemann
Batteriofficer Lt.M.A.d.R Sommerkorn
Batteriofficer M.A. Feldw.d.R. ROA Gaber
Batteriofficer M.A. Feldw.d.R. ROA Wendt
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
25/04/41. Til tjenstgørelse ved Batteri "Hansted" bliver nedenstående officerer kommanderet til M.A.A. 118:
1) Kaptajnløjtnant.M.A.d.R.z.V. Knippenberg, Dietrich fra M.A.A. 122
2) Løjtnant.M.A.d.Res. Decker, Siegfried fra M.A.A. 122
3) Løjtnant.M.A.d.Res. Knödler, Albert fra M.A.A. 116
4) Løjtnant.M.A.d.Res. Plaküter, Theodor fra M.A.A. 122
1) til 3) træder an i Altengrolejren ved Wilhelmshaven 2.5.1941 til overførsel med mandskabstransporten.
4) efter afslutning af kystartilleriuddannelsen.
Følgende erstatninger er befalet:
Oberstløjtnant M.A.d.R.z.V. Engels, Arthur fra M.A.A. 116 til M.A.A. 122
Løjtnant.M.A.d.Res Buscher, Arthur fra M.A.A. 116 til M.A.A. 122
Oberstløjtnant M.A.d.R.z.V. Fricke, Heinrich fra Station N, kurerofficer til M.A.A. 116
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Besatte officersstillinger M.A.A. 12/05/1941.
Afdelingskommandør Korv.Kpt. z.V. Steckelberg samtidig kommandant i Afsnit Vestdanmark
Adjudant Lt.M.A.d.R Wesselmann
Ordonansofficer Lt.M.A.d.R Ahrens
Batteri "Hanstedt" (senere 1./M.A.A. 118)
Batterichef Korv.Kpt.M.A.d.R. Dr. Crüger
Batteriofficer Lt.M.A.d.R Decker
Batteriofficer Lt.M.A.d.R Knödler
Batteriofficer Lt.M.A.d.R Plaküter
Batteri "Agger" (senere 3./M.A.A. 118)
Batterichef Korv.Kpt.M.A.d.R.z.V. Knippenberg
Batteriofficer Lt.M.A.d.R Unger
Batteriofficer Lt.M.A.d.R Oesterle
Batteri "Hanstholm" (senere 2./M.A.A. 118)
Batterichef Kaptlt.M.A.d.R. Dr. Hubert
Batteriofficer Lt.M.A.d.R Bliesener
Flak-Batteri "Hansted" (senere 4./M.A.A. 118 - derefter M. Flak A. 814)
Batterichef Oblt.M.A.d.R. Schünemann
Batteriofficer Lt.M.A.d.R Sommerkorn
Batteriofficer M.A. Feldw.d.R. ROA Gaber
Batteriofficer M.A. Feldw.d.R. ROA Wendt

Rokkeringen af battericheferne fra "Agger" og "Hanstholm" bliver fortaget inden den 16.5.1941. Bekræftende melding følger med den månedlige liste over ændringer.
Ved Batteri "Agger" er løjtnant M.A.d.R indføjet, da det i det forudgående (24. april 1941) ikke var sikkert, om han først kunne være fremme den 27. april 1941.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gem. Nord PA 22043 PI v. 07/06/1941 bliver det befalet:
Korv.Kpt.z.V. Steckelberg, Oskar, som Kommandant im Abschnitt dän. Westküste,
Korv.Kpt.M.A.d.R. Crüger, Otto, som kommandør M.A.A. 118,
Kptlt. M.A.d.R.z.V. Knippenberg, Dietric, som batterchef for Batterie “Hanstholm II” [2./M.A.A. 118.]
Kptlt. M.A.d.R Dr. Hubbert, Walter, som batterchef for Batterie “Hanstholm I” [1./M.A.A. 118.]
Lt.M.A.d.R. Unger, Otto, som batteriechef for Batterie "Agger".
I Liste 'Abschnitt dänische Westküste (Offiziere)' er disse officerer tjenstgørende i Hanstholm.
Listen er ikke dateret. Dateringen her bygger på, som opgaverne er fordelt og Knippenberg er indsat som Batterichef 2. Batteri, hvilket sker efter ovennævnte befaling 07/06/41.
a) Kommandant im Absnitt:
Steckelberg, Oscar Korv.Kpt. z.V. Kommandant
Dr. Zinn, Ernst Lt.M.A.d.R Adjudant og stabsdelingsfører
Mellmann, Heinrich Lt.M.A.d.R Garnisons- og ordonansofficer
Takenberg, Bernhard Korv.Kpt.(V) z.V. Afsnitsforvaltningsofficer
Senf, Karl-Alfred Lt. (V) d.R. 2. Forvaltningsofficer
Nancke, Johannes Mar. overstabslæge d.R. Afsnitslæge og afdelingslæge 204
k. Marineartilleriabteilung 118 Stab:
Dr. Crüger, Otto Korv.Kpt.M.A.d.R. Kommandant
Weselmann, Gottlieb Lt.M.A.d.R. Adjudant og stabsdelingsfører
Bliesener, Hans Lt.M.A.d.R. Adjudant og stabsdelingsfører i.V.
Ahrens, Johannes Lt.M.A.d.R. Ordonans- og garnisonsofficer
Dr. Törpisch, Klaus Mar.Ob.Ass.Arzt.d.R. Afdelingslæge
Both, Gerhard Kptl.(V) Afdelingsforvaltningsofficer
Borsch, Rudolf Lt.(V) d.R. 2. forvaltningsofficer
l. Marineartilleriabteilung 118. 1. Batteri:
Dr. Hubbert, Walter Kaptlt.M.A.d.R.z.V. Batterichef 1. Batteri
Oesterle, Horst Lt.M.A.d.R Batteriofficer 1. Batteri
v. Heyden, Mark-Albrecht M.A. Oberfeldw.d.R. (ROA) Delingsfører 1. Batteri
m. Marineartilleriafdeling 118. 2. Batteri:
Knippenberg, Dietrich Kaptlt.M.A.d.R.z.V. Batterichef 2. Batteri
Zahn, Karl Oblt.M.A.d.R. Batterifører 2. Batteri
Knödler, Albert Lt.M.A.d.R. Batteriofficer 2. Batteri
Decker, Siegfried Lt.M.A.d.R Batteriofficer 2. Batteri
Plackhüter, Theodor Lt.M.A.d.R Leitstands-officer
Nievert, Jürgen M.A. Oberfeldw.d.R. (ROA) Stedfortrædende batteriofficer
Stauffer, Manfred M.A. Oberfeldw.d.R. (ROA) Stedfortrædende Leitstands-officer
Hoesle, Hans M.A. Oberfeldw.d.R. (ROA) Stedfortrædende Leitstands-officer
n. Marineartilleriafdeling 118. 3. Batteri:
Unger, Otto Lt.M.A.d.R. Batterichef
Brumshagen, Heinz Lt.M.A.d.R. Batteriofficer
Kögel, Heinrich Lt.M.A.d.R. Lyskaster-officer
Lindemann, Hanspeter M.A. Oberfeldw.d.R. (ROA) Stand-officer
o. Marineartilleriafdeling 118. 4. Battderi:
Bertling, Ludwig Lt.M.A.d.R. Batterichef 4. Batteri
Wendt, Helmuth Lt.M.A.d.R Batterifører 4. Batteri
Gaber, Jacob Lt.M.A.d.R Batteriofficer (tungt Flak)
Arnold, Herbert Lt.M.A.d.R Batteriofficer (tungt Flak)
Göttling, Werner Lt.M.A.d.R Batteriofficer (let Flak)
Hartnick, Heinz M.A. Oberfeldw.d.R. (ROA) Batteriofficer (Flak-lyskastere)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

16/07/1941 overtager Lt. Ahrens Batterie Hanstholm I for den sygemeldte batterichef kaptajnløjtnant Dr. Hubbert/pga. batterichef Kptlt. Dr. Hubberts sygdom.
30/07/1941 overdrager Lt. M.A.d.R. Ahrens batteriet til Oberlt. M.A.d.R. Zahn.

Vizeadmiral Mewis tager 17-28/10/1941 på en tjenesterejse til den franske kanalkyst til orientering om artilleristisk forsvar og bevogtning af kyster.
Ledsager: Korv.Kpt.M.A.d.R. Dr. Crüger, kommandør M.A.A. 118 og Lt.M.A.d.R. Decker, batteriofficer M.A.A. 118.
Stedfortræder: Stabschef Kpt.z.S. Henning.
31/10/1941 er noteret, at afdelingslægen i Hansted er for kort tid siden faldet og har brækket benet, og han er fraværende i længere tid.
Da han er den eneste marinesanitetsofficer i den nordlige del af Vestkysten med adskellige batterier og tjenestesteder, måtte batterilægen fra Fanø overføres dertil (Hansted).
Sundhedstjenesten:
Den lægelige betjening af de enkelte troppeafsnit kan under den nuværende mangel på marinesanitetsofficerer kun gennemføres i et snævert samarbejde med andre værnemagtsdele.
Denne mangel gør sig særligt gældende i det afsnit af den danske vestkyst, der betjenes af personel fra Station Nord, da der siden begyndelsen af oktober er afkommanderet 3 sanitetsofficerer, og kun én er blevet erstattet.
I indeværende år kan øen Fanø lægeligt midlertidigt betjenes af Esbjerg. I tilfælde af trafikproblemer til vinter må der straks ske yderligere udkommanderinger.
Station Nord har stedfortræder-kommandoen for den sygemeldte afdelingslæge og har for vinteren tilkommanderet en marinesanitetsofficer fra Batterie Agger.
07/12/1941 tiltræder Leutnant M.A. Bertling som batterichef/batterikommandør for Flakbatterie Hansted, 4./M.A.A. 118 - 4. Batterie (Flakbatterie Hansted).
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

27/03/1942 fra Kommandant im Abschnitt Westdänemark til Marinebefehlshaber.
Forudgået: Møde den 8.3.1942 i Esbjerg.
Nedenfor forelægges en liste over officerer, hvor deres ankomst og dermed varigheden af ??deres ophold i Danmark er vist. Det blev foreslået, at bringe i forslag, at officererne i den anførte rækkefølge i de kommende måneder, med udskiftning fra Station Nord, omkommanderes til andre afsnit, for gradvist at omrokkere officerskorpset og på længere sigt at komme en opstået mulighed for betænkelig ensidighed og dalende tjenestehåndtering i forkøbet.

Løjtnant M.A. Ahrens. M.A.A. 118 siden 27.5.1940.
Løjtnant M.A. Bliesener. M.A.A. 118 siden 23.5.1940.
Løjtnant M.A. Janetz. M.Fla.A. 204 siden 15.71940.
Kaptajnløjtnant Dr. Hubbet. M.A.A. 118 siden 15.4.1940.
Løjtnant M.A. Janetz. M.Fla.A. 204 siden 28.4.1940.
Korvetkaptajn Crüger. M.A.A. 118 siden 10.4.1940.

Samtlige officerer vurderes som dygtige endog meget dygtige, så gode erstatninger er nødvendige.
Oberleutnant Röhr blev allerede den 23.3. af Station Nord meldt fri.
Det vil hilses meget velkommen, hvis løjtnant M.A. Buchholz ved M.A.A. 116 bliver udskiftet med løjtnant Ahrens eller løjtnant Bliesener, da han synes meget velegnet til opgaverne i Hansted.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
- Brev til Marbef. m.fl.
Udnævnelse til støttepunktkommandant.
FAK Dk. udnævner følgende officerer til støttepunktkommandanter i XII. Fliegerkorps FuMG-stillinger:
FuMG-Stellung Hansted: Støttepunktkommandant Hptm. Dorsch 3./828, stedfortrædende Ltn. Lilie Ln.Abt.
Flakkommandøren ved den snarligt tilgående 7,5 cm (Beute-)Flak-Abt. er efter overtagelse af sine tjenesteopgaver ansvarlig som Untergruppenkommandeur for FuMG-Stellung Hansted. Indtil dette tidspunkt er det Mar-Flak-Ugr.Kdr. Hansted.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Indberetning af officersbesætningen ved M.A.A. 118 01/07/1942.
Korv.Kpt. M.A.d.R. Dr. Crüger, Otto Afdelingskommandør
Leutnant M.A.d.R. Weselmann, Gottlieb Adjudant og stabsdelingsfører
Leutnant M.A.d.R. Ahrens, Johannes Garnisonsofficer
M.A. Oberfeldwebel d.R. Knipp, Viktor Stedfortrædende Adjudant zur Einweisung N 274/37 E
Oberleutnant (V) d.R. Behrens, Hermann Abtlg.Verw.-Officer
Leutnant (V) d.R. Borsch, Rudolf Abtlg. 2. Verw.-Officer (Bekl.-Offz.)
Mar. Stabsartz Dr. Krug, Walter Afdelingslæge
På kursus er kommanderet:
Leutnant M.A.d.R. Weselmann, Gottlieb 4.6. - 2.8.42. Artl.-Küstenlehrgang, Swinemünde
Leutnant (V) d.R. Borsch, Rudolf 29.6 - 4.7.42. Luftschutzleiter Lehrgang Kübef.West
1. Batteri (Hanstholm I)
Oberleutnant M.A.d.R. Hartmann, Gottfried Batterichef
Leutnant M.A.d.R. Bliesener, Hans Batterifører
Leutnant M.A.d.R. Kögel, Heinrich Batteriofficer
M.A. Oberfeldwebel d.R. (ROA) Lotz, Herbert Lyskasterofficer N 22106/39 K
M.A. Oberfeldwebel d.R. (ROA) Busch, Wolfgang Batteriofficer N 1721/40 K
2. Batteri (Hanstholm II)
Kaptlt. M.A.d.R.z.V. Knippenberg, Diedrich Batterichef
Leutnant M.A.d.R. Unger, Otto Batterifører
Leutnant M.A.d.R. Knödler, Albert Stedfortrædende Batxxxxx (ulæselig på kopien)
Leutnant M.A.d.R. Decker, Siegfried Batteriofficer (delvis ulæselig på kopien)
Leutnant M.A.d.R. Placküter, Theodor Leitstandsoffizier
Leutnant M.A.d.R. Hoesle, Hans Stedfortrædende Leitstandsoffizier
Leutnant M.A.d.R. Mitbauer, Alexander Batteriofficer
M.A. Oberfeldwebel d.R. (ROA) Ellwanger, Paul B.Ü.-officer N 13573/40 E
M.A. Oberfeldwebel d.R. (ROA) Sachs, Heinrich Zur Information N 2075/40 E
M.A. Oberfeldwebel d.R. (ROA) Stauffer, Manfred Stedfortrædende Leitstandsoffizier N 950/40 E
M.A. Feldwebel d.R. (ROA) Derlin, Charles Zur Information
På kursus er kommanderet:
Leutnant M.A.d.R. Unger, Otto 11.5. - 18.7. Z.B.-Lehrgang Luftnachrichtenschule, See West Dievenow
22.7. - 2.8. K.A.L., Swinemünde
Leutnant M.A.d.R. Hoesle, Hans det samme
3. Batteri (Agger)
Kaptlt. M.A.d.R. Zahn, Karl Batterichef
Leutnant M.A.d.R. Brumshagen, Heinz Batterifører
Leutnant M.A.d.R. von Heyden, Mark-Albrecht Delingsfører
M.A. Oberfeldwebel d.R. (ROA) Gerdes, Bernhard Stedfortrædende Batteriofficer N 18624/40 E
4. Batteri (Flakbatteri Hansted)
Fra 1. juli 1942 er 4. Batteri (Flakbatteri Hansted) underlagt M. Flak A. 814.
Leutnant M.A.d.R. Bertling, Ludwig Batterichef
Leutnant M.A.d.R. Arnold, Herbert Batteriofficer (tungt Flak)
Leutnant M.A.d.R. Gaber, Jakob Batteriofficer (tungt Flak)
Leutnant M.A.d.R. Göttling, Werner Batteriofficer (let Flak)
M.A. Oberfeldwebel d.R. (ROA) Fitzer, Heinrich Batteriofficer
Marineefterretningsofficer Hansted
Leutnant M.N.d.R. Tetzner, Karl Marineefterretningsofficer og tjenestedsleder
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
01/09/1942. Vedrørende: Indstilling af officerer som batterichefer.
Leutnant M.A. d.R. Unger, Otto Rangtjenestealder pr. 1.9.1940.
Fra 7.6.41 til 1.4.42 batterichef ved 3. M.A.A. 118.
Uddannelse som Sperrleiter (skydeofficer) og Z.B.-officer. (artilleriobservertør).
Leutnant M.A. d.R. Wesselmann, Gottlieb Rangtjenestealder pr. 1.10.1940.
Siden 22.3.1941 adjudant ved Stab M.A.A. 118.
Uddannelse som Sperrleiter (skydeofficer) og artilleriofficer (K.).
Leutnant M.A. d.R. Ahrens, Johannes Rangtjenestealder pr. 1.10.1940.
Uddannelse som leder af spærrebatterier.
Behersker det danske sprog både i tale og skrift.
Leutnant M.A. d.R. Bliesener, Hans Rangtjenestealder pr. 1.1.1941.
Har uddannelse som Sperrleiter (skydeofficer) og som Z.B.-officer. (artilleriobservertør).
P.t. batteriofficer ved 1. M.A.A. 118.
Benyttes også som stedfortrædende adjudant.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Indberetning af officersbesætningen ved M.A.A. 118 01/10/1942.
Korv.Kpt. M.A.d.R. Dr. Crüger, Otto Afdelingskommandør
Leutnant M.A.d.R. Weselmann, Gottlieb Adjudant og stabsdelingsfører
Leutnant M.A.d.R. Ahrens, Johannes Garnisons- og ordonansofficer
Leutnant M.A.d.R. Bliesener, Hans Artilleriofficer og stedfortrædende Adjudant
Leutnant M.A.d.R. Knipp, Viktor Flakreferent og zur Einweisung
Oberleutnant (V) d.R. Behrens, Hermann Abtlg.Verw.-Officer
Mar. Stabsartz Dr. Krug, Walter Afdelingslæge
M.A. Oberfeldw.(V) d.R. (ROA) Iffland, Heinz 2. Verw.-Officer N 2229/40 ET
1. Batteri (Hanstholm I)
Oberleutnant M.A.d.R. Hartmann, Gottfried Batterichef
Leutnant M.A.d.R. Brumshagen, Heinz Batterifører
Leutnant M.A.d.R. Kögel, Heinrich Flakofficer
M.A. Oberfeldwebel d.R. (ROA) Lotz, Herbert Lyskasterofficer N 22106/39 K
M.A. Oberfeldwebel d.R. (ROA) Busch, Wolfgang Batteriofficer N 1721/40 K
På kursus er kommanderet:
Leutnant M.A.d.R Meyer, Wilhelm 31.8 -3.10.42. Skydelederkursus A.K.(M.A.) ved 5./M.A.A. 201.
2. Batteri (Hanstholm II)
Kaptlt. M.A.d.R.z.V. Knippenberg, Diedrich Batterichef
Leutnant M.A.d.R. Unger, Otto Batterifører
Leutnant M.A.d.R. Knödler, Albert Stedfortrædende Batterifører og batteriofficer
Leutnant M.A.d.R. Decker, Siegfried Batteriofficer
Leutnant M.A.d.R. Placküter, Theodor Standoffizier (Leitstand)
Leutnant M.A.d.R. Mitbauer, Alexander Batteriofficer
Leutnant M.A.d.R. Stauffer, Manfred Peilstandsoffizier
Leutnant M.A.d.R. Hoesle, Hans Peilstandsoffizier
M.A. Oberfeldwebel d.R. (ROA) Ellwanger, Paul z.b.V. og Stedfortrædende Batteriofficer
3. Batteri (Batteri Agger)
Kaptlt. M.A.d.R. Zahn, Karl Batterichef
Leutnant M.A.d.R. von Heyden, Mark-Albrecht Batterifører
M.A. Oberfeldwebel d.R. (ROA) Sachs, Heinrich Stedfortrædende Batteriofficer N 2075/40 E
M.A. Oberfeldwebel d.R. (ROA) Heinl, Josef Delingsfører N 8938/40 E
4. Batteri (Flakbatteri Hansted)
Fra 1. juli 1942 er 4. Batteri (Flakbatteri Hansted) underlagt M. Flak A. 814.
Leutnant M.A.d.R. Bertling, Ludwig Batterichef
Leutnant M.A.d.R. Arnold, Herbert Batteriofficer (tungt Flak)
Leutnant M.A.d.R. Gaber, Jakob Batteriofficer (tungt Flak)
Leutnant M.A.d.R. Göttling, Werner Batteriofficer (let Flak)
M.A. Oberfeldwebel d.R. (ROA) Fitzer, Heinrich Batteriofficer
Marineefterretningsofficer Hansted
Leutnant M.N.d.R. Tetzner, Karl Marineefterretningsofficer og tjenestedsleder
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
27/11/1942 Korv.Kapt. Dr. Schneider overtager tjenesteopgaverne ved Arko Hansted og som kommandør M.A.A. 118 for Korv.Kapt. Dr. Crüger under dennes ferie.
13/02/1943 I ansøgning om oprettelse af en stilling som stabsofficer nævnes Kaptlt. M.A.d.R. Zahn som batterichef for 3./M.A.A. 118.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
22/02/1943 fra en liste vedr. F. O. M. (Fernsprechortung der (Kriegs)Marine) Kun officerer i Hanstholm er anført.
Korv.Kpt. (M.A.) Dr. Schneider Artilleriekommandeur zugleich Standortältester u. Kommandeur MAA 118
Kaptlt. (M.A.) Knippenberg Vertreter
Oblt. (M.A.) Wesselmann Adjudant
Lt. (M.A.) Blisener Ordonnanz-Offizier
Oblt. Hübner Infanterie-Verbdgs.-Offizier
Korv.Kpt. (M.A.) Schulze Kommandeur M.Flak.A. 814
Oblt. (M.A.) Dr. Geisler Adjudant
Oblt. (M.A.) Burges Artl. Offizier
Lt. (M.N.) Tetzner Marinenachrichtenoffizier
Lt. Knackstedt Leiter Gerät Mammut
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
02/03/1943.
Med henblik på afkommanderingen af 12 officerer fra dette område foreslås følgende omkommandering henholdsvis stillingsændringer gennemført:
1) K.i.A. dän. West.:
Lt. M.A.d.R. Ellwanger (Paul) fra MAA 118 til tjenstgørelse ved K.i.A. som adjudant i stedet for Oblt. M.A.d.R. Ahrens.
2) MAA 118:
Oblt. M.A.d.R. Bliesener (Hans) som batterichef 1./118 i stedet for Oblt. M.A.d.R. Unger.
3) M.Fla.A. 814:
Lt. M.A.d.R. Göttling (Werner) som batterichef 5./814 i stedet for Oblt. M.A.d.R. Mahl.
Lt. M.A.d.R. Gormanns (Peter) som batterichef 7./814 i stedet for Kptlt. (Ing) z.V. Wührmann.
4) M.Fla.A. 204: (Esbjerg. Ikke indskrevet her.)

Foruden disse ved Station Nord afgivne kommandoer foreslås det, at der til Lt. M.A.d.R. Bertling (Ludwig) batterichef 1./814 findes anden anvendelse i Adm. Dän. område, og således at der fra en anden M.Fla.A. under Adm. Dän. bliver kommanderet en officer til Abschnitt dän. West., der har uddannelse i let og middeltungt Flak.
Afkommanderings-ansøgningen vedr. Lt. M.A.d.R. Bertling er undervejs.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
06/04/1943 Kommandant im Abschnitt Freg.Kapt. Steckelberg 6.–23.4.1943 på hjemmeorlov. Stedfortræder, Korv.Kapt. Becker.
28/04/1943.
Til Kommando der Marinestation der Nordsee - Oberquartiermeisterstab.
Ansøgning om afkommandering af K.Kpt.MA. Dr. Schneider (Hermann) Kdeur. M.A.A. 118.
I bilaget forelægges en uopfordret personalerapport over K.Kpt.M.A. Dr. Schneider (Hermann) i to eksemplarer.
Som Kommandeur ved M.A.A. 118 foreslås Kaptlt. M.A.d.R.z.V. Knippenberg (Diedrich), tidligere batterichef M.A.A. 118, og som batterichef M.A.A. 118 Oblt. M.A.d.R. Decker (Siegfried), tidligere batteriofficer.
For sidstnævnte er det nødvendigt med en erstatning med en velanbefalet R.O.A.
29/05/1943. Kaptlt. M.A. Rehberg overtager tjenesten som batterichef for 2./M.A.A. 118.
10/1943. Korv. Kapt. Dr. Förste (Werner) udnævnes til Kommandør M. Flak A. 814.
01/02/1945. Korv. Kapt. Knippenberg (Dietric) udnævnes til kommandant for Marine Forsvarsområde Hansted.
15/02/1945. I følge Wehrmachtsbefehlshaber Dänemark I a Nr. 641/45 fra 1.2. blev Korv.Kapt. Knippenberg taget i ed af Seekommandant Nordjütland d. 14.2. som Kommandant Marine-Verteidigungsbereich Hansted, samtidig blev Korv.Kapt. von Winterfeld taget i ed som stedfortrædende kommandant.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye