Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Radar- og radiopejlestationer     Forsiden
27.16.01 Jagdschloss Radar.

Luftfotoet til venstre er taget 18. juni 1944 og viser, at det ikke var påbegyndt byggeri på dette tidspunkt.

Planlagt Flugmelde Stellung. Muligvis under Kriegsmarine.
Tilsyneladende ikke færdigbygget.
Skulle have været monteret med en roterende radar FuMO 371.
Et vidne NHR har i et interwiev med Museumsinspektør Jens Andersen berettet, at der ved Hedegårde, på den anden side af vejen ved bygningen, som ikke blev færdig [Jagdschloss] var et mobilt pejleanlæg anbragt på et træunderlag hævet over jorden. Det var en slags skurvogn med hjul under – måske to hjul. Ovenpå var noget antenneværk - en lodret stang – et par meter lang - med en rund kreds for enden - som et opretstående cykelhjul. Anlægget var måske bemandet med to mand – i hvert tilfælde mener NHR, at nogle naboer vist havde nogle tyskere til at bo og spise i kort tid – kan dog ikke sige noget præcist.

NHR kom ofte forbi Hedegårde, bl.a. når han lørdag aften gik ind til Ræhr posthus efter avisen, som blev omdelt med posten, og derfor ellers først ville komme om mandagen.


Syd- og vestmuren. (Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Vestmuren. (Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Sydmuren. (Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Det nordre rum fotograferet mod øst. (Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Det nordre rum fotograferet mod vest. (Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Foto af Jagdschloss monteret med den roterende radar FuMO 371. Fra stillingen "LINDWURM" i Fræer ved Skørping.
(Flyvevåbenets Historiske Samling JL 0330)
Fotos dateret 05/09/1945 af Jagdschloss-anlægget i stillingen "Faun" ved Skovby på Fyn, hvor antennen ses fra forskellige vinkler.
(MCH 1130-1135)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye