Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Radar- og radiopejlestationer     Forsiden
31.04 Fernfunkfeuer Bernhard 10 - Hundborg
Luftfotos af anlægget i 1955. (Sylvest Jensen Luftfoto)


Areal anvendt til Pejlestation.
På store Dele Løbegrave og Pigtraad.


A

Fhv. Landejendom:
Stuehus

84 m2

forfaldent


Stald og Lade

88 m2

stærkt forfaldne


Udhus

24 m2

forfaldent


Opført:B

Muret Bygning til Beboelse

310 m2

i god Stand

C

Muret Bygning til Beboelse

184 m2

D

Pejleanlæg paa Betonfundament

22 m i Diameter og ca. 25 m højt

E

Muret Bygning - Depot

172 m2

F

Muret Garage

186 m2

a

Kampanlæg af Beton

Et skydeskår i form af en halvrund bygning på siden af barakken, hvorfra man kunne beskyde Hundborg mose.


b

Kampanlæg af BetonReference:
Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg af 16-5-1945.
REGISTRERING THISTED AMT 2.
Beskrivelse af Omraader uden for HANSTHOLM.
Udført i 1945 af Hærens Bygningstjeneste 3. Bygningsdistrikt.
Udfærdiget i Decbr. 1945 paa Grundlag af optisk Distancemaaling. Poul Boe, Landinspektør.

Registrering v/ Generalkommandoen. Hærens efterretningstjeneste.
MARINEDISTRIKT JYLLAND NORD 16/06/1945.
Hundborg.
5 Barakker, 1 Staldbarak, 1 Lagerbarak, K.F.U.M. Missionshuset
Ukendt om Lejren har tilhört Marinen eller Hären.
Gaasebjerg ca. 2 km E for Hundborg.
Pejlestation.

 

Data iflg. Morten Binnerup:
Nordeuropas bedste telefunkstation.
Sender: Bernhard - Be 10. Sendte som en Morsesender.
Antenne 27 meter høj og 34 meter bred. Roterede én gang/minut.
VHF-udstyr FuSAn724/725. Frekvens 30,0 – 31,1 Mhz. FuSAn724 var på 500 Watt. Rækkevidde 400 km.
Modtager: Bernhardine – Fug 120 Størrelse: 60x30x20 cm. Installeret i fly fra oktober 1944. Udskrift 10 sek. Pause 50 sek.
Streginddeling, der angav retning til senderen. Eks. 25 OR 14 12. Betød: Højde 2500 m, Position Oksbøl, Kurs 140 grader, 12 fjendtlige fly.

Iflg. Jørn Junker:
11. Ln.Fls.Peil-Komp. (t.Mot.) Klitmøller og Fernfunkfeuer Bernhard 10 Hundborg var pr. 01.10.1944 direkte underlagt IV/Ln-Rgt. Reich.

Carsten Petersen, Luftkrig over Danmark III side 84:
I løbet af 1944 var en række Bernhard-stationer blevet oprettet eller omstillet til natjageroperationer.
En af disse var Be 10 ved Hundborg i Thy.
I løbet af oktober 1944 blev natjagerbesætningerne på Karup kaldt sammen og gennemgik lektioner i Bernhard-Anlage.

Enheden, der bemandede stillingerne i "Kreuzotter", "Peildorf Klitmöller" og Bernhard anlægget i Hundborg, var i maj 1945 2./Ln. Flugsich. Rgt. Reich. På det tidspunkt var der i stillingerne i "Kreuzotter" stationeret 3 underofficerer og 7 menige, i "Peildorf Klitmöller" 2 underofficerer og 2 menige, så der har kun været tale om vagtmandskab. 2./Ln. Flugsich. Rgt. Reich Gr. Führer var stationeret i Thisted og var på samme tidspunkt bemandet med 1 officer, 8 underofficere, 5 menige og 19 kontordamer.
I Stärkemeldung des Lw.-Bezirks III (Thisted) dateret maj 1945 benævnes enheden "Bernhard Anlage d.2./Ln. Flugsich. Rgt. Reich", og der var i stillingen stationeret 1 officer, 11 underofficerer, 5 menige og 17 kontordamer (Helferinnen), i alt 34 personer.

JL 0182/MCH 1084


JL 0184/MCH 1087


JL 0185/MCH 1086

Antennen set 'fra bagsiden' (JL 0188 - MCH 1039 )

Set fra siden (JL 0187/MCH 1085)

(JL 0296)


Bernhard attrap (JL 0183)


Kalibreringsmast (MCH 1088)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye