Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til: Hjardemål - Indhold Hjardemål hovedstillingen   Forsiden

Beskrivelser og tegninger af barakker
fra materialet ifbm. overdragelsen 15-11-1943.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Mandskabs-barak - facade og plan

Mandskabs-barak - gavl og snit

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Betjenings-barak - facade og plan

Betjenings-barak - snit

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Nødstrømsbarak facade og plan

Nødstrømsbarak gavl og snit

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Skur til brandslukningsudstyr og cykler samt med toiletter - facade og plan

Skur til brandslukningsudstyr og cykler samt med toiletter - gavl og snit

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Benzinskur

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye