Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Indhold Hanstholm II Radarstationer (Marine) Hanstholm-Hamborg oversigt Forsiden


Fotos af den tre-fløjede baraklejr "Hanstedgaard"

Artillerie Kommando (Arko) og Ortungs Melde Stelle (OMS), Hansted. Kaldenavn "NATIGALL".
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
27.05.06 668 Klst. U. Std.  
27.05.07 656 Unterstd. 15 Mann  
27.05.08 668 Klst. U. Std.  
27.05.09 668 Klst. U. Std.  
27.05.10 621 V Gr. U. Std. Verpfleg. Forplejningsbunker.
27.05.11 668 Klst. U. Std. Der er afløb i både indgang og mandskabsrum.
Indføringen af el indikerer, at der har været lagt eller kunnet lægges meget el ind i bunkeren.
Bunkeren var åbnet i begyndelsen af juni 2003 ifbm. anlæggelse af parkeringplads.
      Nyt bygn.nr. for alle bygningerne angiver bygget for hæren, mens feltet 'Bygget for' anfører marine, hvilket er vurderet som korrekt og fastholdt her i registreringen.
Der er i BPF tilsyneladende byttet rundt på numrene ved reg.nr. 06 og 07.
27.05.74     Brandstander (se foto nedenfor)
27.05.75a     Septictank (se tegning og foto nedenfor)
27.05.75b     Sivebrønd (se tegning og foto nedenfor)
Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.05.10 27072 1244 Marine 485 24/06/1944 25/09/1944 30/09/1944
27.05.07 27064 1243 Marine 590 15/07/1944 28/09/1944 30/09/1944
27.05.06 27066 1251 Marine 235 01/08/1944 25/10/1944 27/10/1944
27.05.11 27074 1254 Marine 235 02/09/1944 19/10/1944 27/10/1944
27.05.09 27070 1253 Marine 235 12/09/1944 08/11/1944 11/11/1944
27.05.08 27068 1252 Marine 235 27/09/1944 10/11/1944 11/11/1944
I listen til venstre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.
I BFM - Zusammenstellung er pr. 15. januar 1945 anført, at Stabsbatteri 118 var tildelt 2 lette maskingeværer, et italiensk og et belgisk.
Nedenstående 3 bygningstegninger er dateret 22/06/1942.

arko_plan_overetage
arko_plan_underetage
arko_plan_detaljer
I en melding om Kanonopstilling ved Marineartilleri-afdeling 118 med skæringsdag den 10. juli 1943 er om Artilleri-kommandørstillingen noteret:
Forstærket feltmæssig opbygget. Kommandørstillingen skal muligvis have endnu et betondæk i Restprogramm 1943.

Arko-bunkeren med sløring. Bagved til venstre ses tagkonstruktioner på Hanstedgård. Bagerst længst til venstre ses Würzburg Riese på 10 m tårn.
(JL 0240)

xx

xx

ArKo-bunkeren 27.04.05.
Bunkeren anvendes i dag af Marinehjemmeværnet.
På fotoet tv. observationspladsen set fra sydvest.
Fotoet herover viser indgangspartiet.

Udsigten mod sydvest fra observationspladsen.
Bort set fra Hotel Hanstholms bygninger i forgrunden og de to fløje på bygningen foran Hansted Kirke er udsigten stort set, som i 1942-45.
Luftmelde-tårnet (th.) er opstillet for år tilbage ifbm. bunkerens nuværende anvendelse men bruges ikke længere.

(Fotos: Jørgen Lumbye 09/2010)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
07/02/1941 Fastlæggelse af byggepladserne for kampstade, F.T.-stade og stabsbarakker. Jord-/udgravningsarbejder delvis afbrudt pga. frostvejr.
07/03/1941

Fra Kommandant im Abschnitt Westdänemark skrives til Festungsbaudienststelle Hansted
Vedr.: Gennemgang af byggeplan for Kampstade, telefonforbindelser, pejlestation.

Kampstade.
1. Indgang med gassluse (samt lyssluse).
2. Alle inderdøre i træ.
3. Følgende rum sidevægge træforskallede og trægulv.
a) Bü-Raum (kommunikations-rum)
b) Auswerte-Raum (kommando-rum)
c) Sprechfunk-Raum (radiotelefoni-rum)
d) Funk-Raum (radio-rum)
4. Til Sprechfunk-rum i halv rumhøjde 3 gennemføringer af rør på ca. 10 cm i diameter.
5. Til Funk-rum i halv højde 4 gennemføringer af rør på ca. 10 cm i diameter.
6. Fra omformer-rum ca. 30 cm over gulvet 2 gennemboringer til Funk-rum og det samme til Sprechfunk-rum. Diameter ca. 10 cm.
7. Til Bü-rum i halv rumhøjde 3 gennemføringer af rør på ca. 15 cm i diameter.
8. Da der inde kun er trædøre, kan die Zietungen indenfor des Bunkers til telefontilslutning fra Bü-rummet lægges uden problemer.
9. Mellem Bü-rummet og Auswerte-rummet må der være en ca. 50 x 50 cm stor gennemrækningsluge. Mellem Sprechfunk-rum og Funk-rum en tilsvarende luge.
10. I Bü-rummet og på observationspladsen skal der regnes med en reservetelefonnische.
11. Fra observationspladsen må der gå et talerør til
a) Bü-rum
b) Auswerte-rum
c) Sprechfunk-rum
Diameter på talerørene ca. 15 cm.

14/06/1941

Fra Kommandant im Abschnitt dänische Westküste
Til Marinebefehlshaber Dänemark.

Vedr.: A.K.-kampstade Hansted.
Den kommanderende Admiral der Nordseestation har ved sin besigtigelse den 30.5.41 i Hansted lagt særlig vægt på en fremskyndelse af færdiggørelsen af kampstadet for artillerikommandøren.
Mht. til det byggemæssige er planerne klar.
Lederen af Festungsbaudienststelle Hansted, major Kuppe, blev det på et møde i O.K.M. meddelt, at A.K.-kampstade (artilleri-kommandør-kampstadet) foreløbig ikke kan bygges, da efterretningstekniske interesser ikke er helt afklaret.
Iflg. planen skal kampstadet indeholde:
telefonformidling,
fjernskriver
radioanlæg
lokaler til standvagten
luftbeskyttelses-lokaler til stabsdeling M.A.A. 118
(forventede mandskabsstyrke ca. 60 mand).
Da der til barakkerne ved M.A.A. 118 ikke er beskyttelsesrum (Luftschutzräume) til rådighed, må byggeriet af kampstadet betegnes som en hastesag.
Kommandoen beder om at få forelagt en afklaring på dette spørgsmål.

15/03/1942 er noteret: Kampstade: Påbegyndt tilførsel af materiel.
  Herefter forløber arbejdet rimelig hurtigt.
01/06/1942 er noteret: Kampstadet er færdigstøbt.
10/06/1942 Til Kommandant im Abschnitt dänische Westküste
Vedrørende: Indretning af Artl.-Kdr.-Stand M.A.A. 118.
Forudgået: M.A.A. 118 Gkdos 298 af 02/06/1942.
I det forudgåede ciffer 4 er det blevet oplyst, at anvendelse af artilleri-kommando-stadet ved M.A.A. af 118 til Ugruko (Flak-kommando) formål ikke længere kommer i betragtning, og derfor er nødt til at få en anden indretning. Forslaget til den nye indretning fremgår af den vedlagte skitse. De deri indtegnede telefonbokse er større end normalt, fordi det efter et tidligere oplæg er tilrådeligt, at bygge dem så store, at ikke kun teleoperatøren, men også en sekretær til at nedskrive de indkommende telefonsamtaler, har plads her.
Arbejdet er allerede påbegyndt med til rådighed stående midler, da de nødvendige materialer er tilrådighed. Der anmodes om en hurtig godkendelse af dette forslag.
Dr. Crüger
10/01/1943

Til Marineartillerie-Zeugamt, T h i s t e d
Til orientering: Kommandant im Abschnitt dänische Westküste, E s b j e r g
Vedr.: Ombygning af telefonerne i Arko-Gefechtsstand.
Ved Arko-kampstadet er der planlagt et centralt gasbeskyttelsesfilter-anlæg. Men da dette endnu ikke er leveret og indbygget, og der derfor må påregnes sundhedsskader (ved gasangreb), må der træffes foranstaltninger til, at kamptjenesten kan foregå ugeneret med gasmasker på. Det er derfor påkrævet, at de tjekkiske telefonapparater, som der udelukkende er i kampstadet, påmonteres en anordning til tilslutning af tyske gasmaskemikrofoner eller udskiftes med egnede apparater.
Der anmodes om, at dette snarest foranstaltes.

Knippenberg

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Brandstander (05.74) (Foto: Jørgen Lumbye)


Septiktank (05.75a) som kloakering for den 3-fløjede barak-anlæg
Tilgangsrøret ses i bagerste væg

(Foto: Jørgen Lumbye)

Septiktanken (05.75a) fra en anden vinkel (Foto: Jørgen Lumbye)

Åbningen ned til sivebrønd for septiktanken (05.75b)
(Foto: Jørgen Lumbye)

Et kig inde i sivebrønden (05.75b),
hvor tilgangsrøret fra septiktanken ses. (Foto: Jørgen Lumbye)


Reg.nr. 05.08, type R 668. (MCH 2013)

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye