Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:

Indhold Hanstholm I

Turistrute

Forsiden
27.10.01-58 "Batteri Hanstholm I" - Kanonstillingen

Foto: Michaël Svejgaard (SES) 1995.

Foto: Jørgen Lumbye 2019.
Reg nr: Bygningstype: Anvendt som: Noter til reg:
27.10.01-04 M 270 Gesch. Schart. Stand I hvert kasemat var opstillet en 17 cm kanon årgang 1902.
27.10.05-08 502 D. Gr. U. Std  
27.10.09 M 162a Leitstd

Om nogle af døråbningerne i ildlederen er der muret op i alm. mursten.
Årsagen er, at der manglede panserdøre, da bunkeren blev støbt. Man lod så udsparingerne stå, så man havde mulighed for at indbygge dørrammerne  senere.
I en del tilfælde kan man se, at man faktisk fik leveret dørrammerne senere og fik dem indmuret. I så fald står opmuringen af udsparingerne som umalet beton. 
Andre gange fik man dem aldrig, så hvis man skulle holde på varmen i bunkeren, måtte man sætte andre døre i. Så i ildlederen i har man formentlig haft trædøre i stedet for panserdøre - både i forbindelse med indgangen og i observationsrummet.
Notet ved: Jens Andersen, MuseumsCenter Hanstholm.

     
27.10.10 501 Gr. U. Std.  
27.10.11-12 M 145 Muni-Auffüll-R.  
27.10.13-14 622 D. Gr. U. Std. Ved indgangen på 27.10.14 er påmalet nyt bygn. nr. 27572
27.10.15-16 Fl 242 Flak-Einh. Std. Indgang til standplads i venstre side; standard er højre side.
Opstillet 2cm Mads.
27.10.17 501 Gr. U. Std. I-Brunn. Brøndboring 39,1m. 140 l/min drikkevand.
27.10.18
Aggregatbunker I bem. i BFM angives "v.f." (Verst. feldm.)
'Kystdefensionen: Situationsplan over Hansted Fort' angiver, at der er 1 dieselmotor i 17cm stillingen.
En detaljeret oplistning af maskineriet foreligger i 'Fortegnelse over Al.-Batteriernes Maskinanlæg.' Heri er anført:
M.W.M.-Diesel 56 Hk. Nr. 61309, O/M 1000 med Generator 400/231 Volt, 72/125 Amp. 50 kVA, 37 KW.
2 Starteluftbeholdere.
4 Kølevandstanke.
27.10.19
Første standplads for 17cm kanon G1. Betonfundament og 4 amm. rum ved første skytsstandplads for 17cm kanon G1.
27.10.20
Første standplads for 17cm kanon G2. Betonfundament og 4 amm. rum ved første skytsstandplads for 17cm kanon G2.
Fundamentet er ombygget og anvendt til et andet våben. Dette fundament er identisk med reg. nr. 27.10.23.
27.10.21
Første standplads for 17cm kanon G3 Betonfundament og 4 amm. rum ved første skytsstandplads for 17cm kanon G3.
Fundamentet er ombygget og senest anvendt til standplads for 2,5 cm Flak.
27.10.22
Første standplads for 17cm kanon G4 Denne standplads er ikke forsynet med ammunitionsrum som de tre andre.
27.10.23
Skytsstandplads Der er i BFM pr. 15/01/1945 ikke anført våben, der kunne passe til dette fundament, som er identisk med reg. nr. 27.10.20.
27.10.24
Skytsstandplads 2 amm. rum og standplads for feltkanon. Sandsynligvis 8,7 cm F.K. (d).
Anlægget består af denne plads samt garage og rampe (27.10.25).
27.10.25
Garage Garage og rampe til 27.10.24.
27.10.26-27 Siegfried U. Std. Siegfr. BFM angiver 17 stk. U. Std. Siegfr. færdige i hele område 27 men ikke overdraget til tropperne. Kun 6 stk. har fået bygn. nr. 0908-0913, hvilket passer med bem. "11 abgebroc....". "v.f.
27.10.28-33 69 Mortér 8,0cm BFM angiver 6 stk. 8,0 cm, så der har været våben i alle 69'ere.
27.10.34-43 58c MG-stilling Jeg har vurderet, at der for dem alle er tale om den lille type på 12 cbm.
27.10.39 har feltm. bygn. nr. 1165.
27.10.45
Ikke-identificeret Betonstykke
27.10.46 Barak/skur
Rechte Leitstand Fundament ca. 150 x 160 cm. Beliggende på klittop i NØ hjørne af stillingen. Barak/skur fjernet.
27.10.47
Ikke-identificeret Ca. 120 x 130 cm. Beliggende på skråning mellem 3. og 4. kanon. Helt tilgroet.
27.10.48
Ikke-identificeret Måske 3-4 x 8 m.
Beliggende på klittop ved tidlig standplads for 4 kanon.
Muligvis fundament for en barak i tidlig opstilling.
27.10.49
Ikke-identificeret Brønd-lignende anlæg foran 2. kanon. Diameter ca. 1m.
27.10.50
Betonvej for amm. transport.  
27.10.51
Plads? Betonplade. Muligvis plads foran en barak.
27.10.52 Barak Fundament for barak (kælder) 2 bygninger i let udførelse, bygget op til hinanden med ca. 50 cm imellem.
På luftfoto 08.04.43 fremtræder bygningen som et hus med splittervold omkring. Den eksisterende bygning er registreret som kælderen.
27.10.53 Barak Fundament for barak Betonplade
27.10.54 Barak Standplads for barak Barak fjernet. Identificeret på luftfoto.
27.10.55 Barak Fundament for barak Barak fjernet. 5,70 x 6,60 m.
27.10.55a Lille skur Standplads for skur
Skur fjernet. Identificeret på luftfoto.
27.10.56 Barak Fundament for barak Barak fjernet.
27.10.57 Barak Standplads for barak Barak fjernet. Identificeret på luftfoto.
27.10.58 Barak Standplads for barak Barak fjernet. Identificeret på luftfoto. Sandsynligvis vagtbygning.
      Ud over de ovenfor anførte våben (4 - 17 cm kanon årgang 1902, 1 - 8,7 cm F.K. (d) årgang 1876, 3 - 2 cm Flak (Madsen) og 6 - 8,0 cm mortérer) rådede batteriet over 4 -tunge maskingeværer mrk. 34, 3 tunge maskingeværer Hotschkiss, 3 lette maskingeværer belgiske og 8 flammekastere Fl.W.41.
Desuden var der ved hver af de 3 lyskastere opstillet en 2 cm Flak (Madsen).
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

I listen til højre er anført de data fra BFM, der ikke er anført i ovenstående liste.
Listen er sorteret efter datoerne "Støbt", for at vise byggeforløbet i stillingen.

Den nu sprængte dobbelgruppebunker
R502 med bygn.nr. 27563/1400d er en første støbte bunker i Atlantvoldsbyggeriet i Forsvarsområde Hansted.
Den først støbte bunker fra 06/03/1942 er hospitalsbunkeren R118 ved infirmeriet (nu Hjemeværnsgården), men den indgår ikke i Atlantvoldsbyggeriet. Denne bunker blev først gjort færdig og overdraget to år senere.

Reg nr: Nyt bygn nr: Gl bygn nr: Bygget for: Beton m3: Støbt: Færdig: Overdraget: Bem BFP:
27.10.08 27563 1400 d Marine 650 29/08/1942 30/09/1943 04/11/1943 Artilleri
27.10.07 27562 1400 c Marine 650 13/09/1942 30/09/1943 04/11/1943 Artilleri
27.10.06 27561 1400 b Marine 695 17/10/1942 30/09/1943 04/11/1943 Artilleri
27.10.10 27569 1400 Ber. 1 Marine 450 30/10/1942 28/09/1943 08/12/1943 Infanteri
27.10.17 27566 1400 WV Marine 450 25/11/1942 01/11/1943 04/11/1943 Infanteri
27.10.05 27560 1400 a Marine 650 02/12/1942 30/09/1943 08/12/1943 Artilleri
27.10.12 27568 1400 M1 Marine 1380 15/04/1943 28/09/1943 04/11/1943 Artilleri
27.10.16 27574 1402 Marine 570 01/06/1943 20/09/1943 08/12/1943 Artilleri
27.10.09 27564 1400 L Marine 1300 30/06/1943 05/02/1944 09/02/1944 Artilleri
27.10.15 27573 1401 Marine 570 15/09/1943 01/04/1944 27/04/1944 Artilleri
27.10.14 27572 1405 Marine 660 29/09/1943 05/02/1944 09/02/1944 Infanteri
27.10.11 27567 1400 M2 Marine 1380 31/10/1943 01/04/1944 27/04/1944 Artilleri
27.10.13 27571 1406 Marine 660 07/11/1943 01/04/1944 27/04/1944 Infanteri
27.10.02 27556 1400 G2 Marine 1350 22/03/1944 20/06/1944 17/09/1944 Artilleri
27.10.04 27558 1400 G4 Marine 1350 26/03/1944 20/06/1944 17/09/1944 Artilleri
27.10.03 27557 1400 G3 Marine 1350 29/03/1944 20/06/1944 17/09/1944 Artilleri
27.10.01 27555 1400 G1 Marine 1350 02/04/1944 20/06/1944 17/09/1944 Artilleri
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Luftfoto 28. april 1943

Luftfoto 18. juni 1944

Luftfoto - oversigt 1954

Oversigtskort over udlagte minefelter maj-juni 1943 (MCH)

Udsnit af kortskitsen "Verteidigungs-Bereich Hansted".
Kortskitsen viser de sammenhængende spærringer omkring 1. M.A.A. 118 "Hanstholm I", 5. M. Flak A. 814 og lyskasterne "Bruno" og Cäsar".
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Detalje fra stillingens sydlige del

Den sprængte mandskabsbunker type R 502 (08)
Sprængningen er foretaget i december 1978 ifbm. bortsprængning af ammunition.
(Fotos: Jørgen Lumbye 06/2008)

Det indre af den sprængte mandskabsbunker type R 502 (08)
Adgang foregår på eget ansvar!


Fotos fra sprængningen (MCH 4671, 4674 og 4679)


Indgangen til maskincentralen (18)
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Det højre rum i maskincentralen (18)
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Det midterste rum - maskinrummet - i maskincentralen (18)
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Åben standplads for 3. kanon (21). Efter flytningen af kanonen til kasemat er standpladsen anvendt til en 2 cm luftværnskanon med fastboltet sokkel
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Indgangen til et af ammunitionsrummene ved de åbne kanonstandpladser
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Åben standplads for 2. kanon (20). Efter flytningen af kanonen til kasemat er standpladsen anvendt til en anden kanon med opstøbning for sokkel
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)


Nærbillede af opstøbning for sokkel (20). Tegningen ved siden af viser den næsten identiske opstøbning reg. nr. 27.10.23
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Åben standplads for 1. kanon (19) (Foto: Jens Andersen 09/2012)

Betonplade - standplads for feltkanon
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Trappe ned til det sydligste ammunitionsrum (24)
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Indgangen til det nordligste ammunitionsrum (24)
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Kig ind i det sydligste ammunitionsrum (24)
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Forkant af garage (25) I baggrunden ildlederen
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Betonstykke (45) midt på skråning sydligst i stillingen
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Betonplade (46) formentlig standplads for højre/reserve ildleder
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)
Bygning 27.10.47 er i dag helt tildækket.

Indgangsside til kælder (53) formentlig to tætstillede barakker
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Betonplade (56) standplads for barak. De anførte mål på tegningen til venstre er vurderet ud fra stikning med jordspyd.
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Betonvejen (50) med to 'spor' på den åbne plads centralt i stillingen
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Betonvejen (50) i fuld bredde i hulvejen gennem stillingen
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)

Betonvejen (50) i fuld bredde på den åbne plads centralt i stillingen
(Foto: Jørgen Lumbye 06/2008)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Foto taget af ildlederen i perioden 1941-43. I baggrunden Hanstholm Fyr.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

17 cm kanon fritstående med sløringsparaply.
Fotoet er taget tidligt efter opstillingen af kanonen.
(MuseumsCenter Hanstholm 1236)

17 cm kanon i kasemat M 270 (03).
Den første kanon blev meldt indbygget i kasemat den 30. april 1944.
(MuseumsCenter Hanstholm 2678)

17 cm kanon i sløret kasemat M 270. (MuseumsCenter Hanstholm 1190)

17 cm kanon i sløret kasemat M 270. (MuseumsCenter Hanstholm 1191)

17 cm kanon i kasemat M 270 (03).
(MuseumsCenter Hanstholm 2909)

17 cm kanon i kasemat (02) med dansk soldat over skrævs på røret.
(MCH 0342)

To fotos af bagsiden af kasemat M 270 (02).
På det forreste foto ses i forgrunden en trækvogn til transport af ammunition.
(MCH 0340)

Bagsiden af kasemat M 270 (03) med støttemur, indgang til observationsplads, indgang til bunkeren og skydeskår.
Det hele overdækket med slørinsnet.

(MuseumsCenter Hanstholm 0768)

17 cm kanonen i kanonrummet
(MuseumsCenter Hanstholm 2908)

(MuseumsCenter Hanstholm 0441)

Ildlederen (09) sløret. Afstandsmåleren øverst.
(MuseumsCenter Hanstholm 3009)

Kig ind i observationsspalten i ildlederen
(MuseumsCenter Hanstholm 3008)

Et kig centralt ind i stilingen. I baggrunden den slørede ildleder (09). Lige til venstre for den ses kanten af en gruppebunker (10). (MCH 5363)

Sløret kanonkasemat M 270 (01)
. I baggrunden ses Hanstholm Fyr og Würzburg Riese radar på 10 m tårn.(MuseumsCenter Hanstholm 1575)
0767_forsiden_af_batteriet
Samme motiv som ovenfor med en lidt anden vinkel. (MuseumsCenter Hanstholm 0767)

Kørevej og arealet omkring overdækket med sløringsnet. (MCH 5573)

Kørevej og arealet omkring overdækket med sløringsnet. (JL 0202)

Kørevej og arealet omkring overdækket med sløringsnet. Tekst bag på de to fotos er: "Sløringsnet over Tilførselsvejene til 17 cm Batteriet". (JL 0198
"Stemningen" på betonvejen under sløringsnettet. (MCH 5572)

Foto af indgangen til stillingen taget op imod det nu fjernede 'Det Gule Hus'. Til højre ses Holmen og toppen af tårnet på signalstationen. (MCH 5367-5368)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Den 6. juni 1942 er i krigsdagbogen noteret:
Den første 7,5 cm polske Beute-kanon M 97 indskudt med 14 skud.
Der foreligger en skrivelse af den 9. juni 1942 som meddeler:
Iht. OKM Skl Qu AIK 5360/42 v. 1.6. får Batteri Hanstholm I to polske 7,5 cm feltkanoner i hjullavet til forsvar mod fjendtlig landgang. Betjening ved personel fra Hantholm I.
Den 17. juni 1942 skrives fra Kommando Marineartillerieabteilung 118 til Marinebefehlshaber Dänemark og Kommandant im Abschnitt dänische Westküste vedr. udbyning af kystbefæstningen:
De til M.A.A. 118 anviste 2 - 7,5 cm pol. feltkanoner er ankommet og opstillet og indsatsklare i Batteri Hanstholm I.
Skitse vedlagt.

Denne skitse har jeg indtegnet på situationsplanen herunder med grøn farve. Skitsen viser de våben, der på det tidspunkt var til rådighed i stillingen
På det tidspunkt var der ikke bygget bunkere, og kanonerne stod på standpladserne reg. nr. 19-22.
Den 24. juni 1942 er i krigsdagbogen noteret:
Kl. 1430: Den venstre 7,5 cm "Tavsheds-kanon" [Schweigegeschütz] indskudt med 16 skud.
Den 14. november 1942 meddeler M. Flak A. 814, at tilslutning med Ugruko Hansted af de 6 – 2,5 cm Hotsckiss ved 1./118 er gennemført. Koordinater for placeringen af hver kanon er anført og indsat på nedenstående kort. (Jeg har i parentes anført de numre, der er anført for de tilsvarende positioner den 17. november.
Den 17. november 1942 meddeler M. Flak A 814 til KiA West som tillæg og rettelse til meldingen den 14. november, at 10 stk. 2,5 cm Hotschkiss (luftværnskanoner) ved Hansthom I uden afdelingens viden er blevet flyttet til her viste positioner. (Se kort nedenunder.)
Nr. 4 er bemandet ved lyskaster “Bruno”, nr. 6 ved lyskaster “Cäsar”, og nr. 8 ved lyskaster “Anton”.
Nr 2, 9 og 10 bemandes pga. personelmangel kun ved flyalarm.

I en melding om Kanonopstilling ved Marineartilleri-afdeling 118 med skæringsdag den 10. juli 1943 er om 1. batteri 118 noteret:
For tiden 4 - 17 cm S.K. L/40 i M.P.L. C/02-04.
Som Flakskyts 2 - 2 cm Flak 30 og 3 - 2,5 cm Flak Hotchkiss (frz.).
Opstilling af samtlige kanoner feltmæssig (cementbund med jord-splittervold).
Underbringelse af besætningen for tiden i træbarakker. Planlagt betonbunkere. Planlagt færdige i slutningen af august.
Hovedildleder med beregnerrum udført i træ. Ny ildleder i betonudførelse er for tiden under bygning. Færdig i slutningen af august.
Underbringelse af ammunition i betonbunkere.
Under befæstningsmæssig udførelse er ildleder, ammunitionsbunkere, mandskabsbunkere, lyskasterbunkere. Færdige ca. i slutningen af 1943.
Resterende byggeri har høj peioritet.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye