Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Luftværnsbatterier     Forside
Notater om kamphandlinger med luftværnsbatterierne (M.Fla.A. 814)
25/03/1942 Kl. 15:08 Drivende spærreballon fra vest over Hanstholm beskudt af Flakbatterie Hansted (4. Batterie) uden resultat.
Målet i 1000-1200 m højde. Beskydning med let og middel Flak ikke mulig pga. for stor afstand.
Den drev videre mod sydøst - sydlig Aalborg-Kattegat, og blev den skudt ned af jager.
Amm. forbrug: 38 skud 7,5cm.
05/04/1942

Kriegstagebuch des Kommandanten im Abschnitt dänische Westküste:
10:40-11:05 Fliegeralarm for Hansted.
Nedskydning af en Hudson flyvemaskine. Maskinen fløj fra nord mod nordvest. Maskinen angreb en (Vorpostenboot) Vp. Boot. Vp. Boot´en åbnede ild. Det lette flak ved 4./M.A.A. 118 greb ind med en 3,7 cm kanon og en 2 cm kanon. En 3,7 cm træffer iagttaget i brændstofbeholderen i halen.
Målhøjde 50 m. Lav målhøjde.
Maskinen styrtede i havet i ca. 700 m afstand fra kysten.
Vp. båden bringer 2 døde englændere og et hjul med stativ fra flyets understel.
Amm. forbrug: 3 skud 3,7 cm. 3 skud 2,0 cm.
Nedskydningsrapport med benævnelsen B.Nr. G 1384 af 11.04.42 er afgivet.

Kriegstagebuch des Kommandanten im Abschnitt Nordjütland:
I tidsrummet fra kl. 10:40 til 10:57 opdagede Batteri Hansted i 220 grd en Hudson og beskød den med lette våben i 700 m højde. Maskinen havde kastet en bombe over en tysk ledsagedeling. Beskudt med Bordflak drejede flyet af mod vest.

(JL: Teksterne passer ikke helt sammen!)

Her er kun gengivet notaterne i de to anførte krigsdagbøger.
Der foreligger et meget fyldigt kildemateriale om hændelsen. På grundlag af dette har Jens Andersen, museumsinspektør Bunkermuseum Hanstholm, skrevet en artikel, som er trykt i 'Histrorisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2005'.

http://www.arkivthy.dk/images/Aarbog/2005/Andersen,%20Jens%20-%20Hanstholm%205.%20april%201942.pdf

11/04/1942 4./M.A.A. 118 - (Flakbaterie Hansted) 7,5cm Flak:
Kl. 09:38-09:50 Alarm. Ukendt maskine syd for Hansted.
En fjendtlig opklaringsmaskine flyver fra SV ind ved Thyborøn, fløj væk over Thisted og Hansted mod NV. Målhøjde 1300 - 2700 m.
Tungt Flak skyder Störungsfeuer. Beskudt med advarselsskud (Störungsfeuer) i 1300 m højde.
Tæt tåge forhindrede at opfatte målet. Målet drejede af mod vest.
Amm. forbrug: 3 skud 7,5cm.
12/04/1942 4./M.A.A. 118 - Untergruppe Hansted (7,5 cm og 3,7 cm Flak):
Et fly beskudt med tungt og middeltungt Flak. Lyskastere opfangede ikke målet, hvorfor der affyredes forstyrrelsesild ved lydstedfæstelse.
Lyskaster holdt ikke målet fast, derfor afgaves advarselsild (Störungsfeuer) efter lydbestemmelse.
Amm. forbrug: 11 skud 7,5cm og 42 skud 3,7cm.
13/04/1942 Kl. 00:12. Indflyvning af en af fjendens maskiner fra nord.
Kl. 00:21-00:44. Maskinen blev beskudt af tungt og let Flak. Målet fløj bort mod øst.
Ammunitionsforbrug: 11 skud 7,5 cm, 42 skud 3,7 cm
30/04/1942
4. Batterie (Flakbatterie Hansted), 4./M.A.A. 118 og 1./M.A.A. 118:
Kl. 03:42-04:00 Alarm. Kl. 03:42 indflyvning af en Hudson. Målet kunne først udpeges, da det fløj bort igen, da det holdt sig fuldstændig beskyttet af stejlkysten med en flyvehøjde på 30 m. Det lette Flak bekæmpede fjenden ved Vernichtungsfeuer.
Lyskastere kunne ikke opfange målet, da flyet anfløj i ly af stejlkysten og først efter Wechselpunkt kunne "pilles ud".
Ingen stedfæstelse og ingen forvarsel. Målet fløj bort mod nordvest.
Ødelæggelsesild afgivet som en byge af let Flak.
Vurdering af flyets formål: Rekognoscering for/efter tyske skibe.
Ammunitionsforbrug:
G 7: 15 skud  3,7 cm,  G 8: 4 skud  3,7 cm,  G 9: 8 skud  3,7 cm, G 10: 10 skud  3,7 cm.
Lyskaster "Anton" 1./M.A.A. 118: 20 skud 2 cm M.G. 34.
[JL: G9 8 skud rettet til 7, senere rettet til 37. Dertil overstregninger vedr. amm.forbrug.]
11/07/1942

Alarm kl. 1942-1951 og 2007-2054.
En firemotores fjendtlig maskine (Type Halifax) flyvende fra SV mod N sigtet på og beskudt. Virkning ikke iagttaget. Intet fjendtlig våbenindgreb.
Amm. forbrug:
1. Batt./118: 2 skud 2 cm, 30 skud M.G. C 34
2. Batt./118: 587 skud M.G.
M.Flak A. 814: 21 skud 10,5 cm, 9 skud 7,5 cm, 78 skud 3,7 cm og 45 skud 2,0 cm.

11/08/1942 Alarm fra kl. 01.56 til 02.32.
Kl. 01.56 fløj en fjendtlig maskine (sandsynligvis en Wellington) ind fra sydlig retning. Maskinen overfløj Hansted i 50 - 80 m højde og blev beskudt af Standplads G 10 (3,7 cm) og G 2 (2 cm).
Umiddelbart derefter blev der på flyet iagttaget et rødt ildskær. Flyet trak langsomt nedad for til sidst lige over vandoverfladen at ende i en stor lys ildkugle, der lyste op i adskellige lynglimt. Sandsynligvis en nedskydning. Nedskydningsrapport følger.
Amm. forbrug: 4 skud 3,7 cm, 20 skud 2 cm.
23/09/1942 M.A.A. 118 - M.Flak A. 814:
Kl. 2251: Tre fly overfløj fra sydvest mod nordøst.
Målene blev beskudt af let, middeltung og tung Flak.
Målhøjde ca. 500 til 1000 m.
Resultatet ikke observeret.
Amm. forbrug:
M.Flak A. 814: 16 skud 10,5 cm, 64 skud 3,7 cm, 214 skud 2,0 cm
M.A.A. 118: 40 skud 2,0 cm, 35 skud 2,5 cm, 450 skud M.G.
27/10/1942 21:39-21:54 Alarm. En tilbagevendende fjendtlig maskine (type ikke erkendt) overflyver i lav højde området og bliver beskudt af de lette og middeltunge våben fra kl. 21:43 til 21:44. Resultat ikke iagttaget. Maskinen gassede derefter op, ændrede højde og kurs og fløj væk mod nord.
Amm. forbrug: 12 skud 3,7 cm, 5 skud 2,0 cm, 24 skud M.G.
17/11/1942 19:40-21:00 Alarm. 2 fjendtlige maskiner fløj ind fra sydvest. Der blev skudt afværgeild fra 2 cm standpladserne 2 og 11 og 3,7 cm standpladserne 7, 8, 9, 10, 13 og 14. En tredie maskine blev opfanget af lyskaster "Berta" Klitmøller. Maskinen beskød lyskaster "Berta" med sine faste våben.
Ammunitionsforbrug:
Marine: 64 skud 2 cm, 81 skud 3,7 cm, 163 skud 7,9 mm MG (2./118).
Luftwaffe 2. deling Klitmøller: 35 skud 2 cm.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
09/01/1943 Flak- und Sperrbatterie Hansted og M.A.A. 118 nedskyder over havet med FMG et fjendtligt 4-motores kampfly.
15 indflyvere fra vest/sydvest. Type 4-motores kampfly, flyvehøjde 300-800 m. Overfløj og beskød med MG. Tungt Flak besvarede med ødelæggelsesild (Vernichtungsfeuer) - afdelingsild - Fu MG - optisk. Let Flak og MG afgav ødelæggelsesild i skudsalver. To mål blev indfanget af lyskastere.
Indflyvende mål fra sydvest blev kl.19:02 opfanget af Fu MG og beskudt med 13 skud 10,5 cm. Ild fra let Flak og MG lå ved målet.
Målet blev forfulgt videre af radar, afstand og sideretning blev upåklageligt fortsat målt, meget hurtige optagelser af højde blev fastslået. Ved en afstand af 90 hm faldt lokaliseringen pludselig ud. Samtidig blev der fra stranden i den samme retning observeret ildskær og detonationer fra havet.
Amm. forbrug:
M.Flak A. 814: 41 skud 10,5 cm, 6 skud 7,5 cm, 137 skud 3,7 cm, 35 skud 2,5 cm, 83 skud 2,0 cm, 207 skud MG.
M.A.A. 118: 50 skud 2,5 cm, 23 skud 2,0 cm, 1117 skud MG.
Luftwaffe 2./742: 9 skud 4,0 cm.
[JL: Tidspunktet for kampens begyndelse vurderes til ca. kl. 17:58. Afslutning kl. 20:40. Usikkerhed om amm. forbrug.]
13/03/1943 Kamphandling.
Flakvåben Hansted beskyder fjendtlige fly.
Mellem kl. 2200 (2215) og 23.15 fløj ca. 10 fly ind fra vest mod øst, flyvehøjde 1000 til 1500 m. Enkelte maskiner blev beskudt med svær, middeltung og let Flak. Resultat ikke iagttaget. Maskinerne beskød vore kampmidler.
Amm. forbrug: 11 skud 10,5 cm, 67 skud 3,7 cm, 475 skud 2,5 cm, 118 skud 2,0 cm, 225 skud 7,9 mm M.G.
09/04/1943 Kl. 0118: Indflyvning af en maskine i stor højde over Hansted. Flak- und Sperrbatterie "Hansted" beskyder fjendtlig maskine.
Resultat ikke iagttaget. Amm. forbrug: 13 skud 10,5 cm.
28/04/1943 Kl. 2237: Massiv indflyvning af fjendtlige formationer i flere bølger i en højde af 500-1.500m. For størstedelens vedkommende forbiflyvning, sandsynligvis mineforetagende.
Ind i området trådte nogle som Störflugzeuge, og de blev beskudt af alle batterier med optisk Fu.M.G. - afvisningsild og planild.
Lyskastere opfangede i 9 tilfælde målene fra 1/2 til 2 sek.
Kl. 2330 var der efter al sandsynlighed en nedskydning.
Fra kl. 0015 satte tilbageflyvningen ind, berørte delvis området og blev beskudt med Fu.M.G. - afvisningsild og planild ligesom lette våben.
Alt i alt blev 12 fjendtlige maskiner beskudt og under store kurs- og højdeændringer trængt ud af området.
Kl. 0159 Afblæst.
Amm. forbrug Marine:
1./814 192 skud 10,5cm
2./814 106 skud 7,5cm
3./814 29 skud 7,5cm
4./814 42 skud 7,5cm
5./814 147 skud 3,7cm
6./814 138 skud 2,0cm
2./814 168 skud 2,0cm
-/814 730 skud 2,0cm
-/814 553 skud M.G.
Luftwaffe: Klitm. 100 skud 2,0cm, 315 skud MG. Vorupør 36 skud 2,0cm.
Desuden deltog forpostbådene "JK 07", JK 23", JN 11" og "JN 14". Ammunitionsforbrug: 128 skud 2 cm.
01/08/1943 Batterierne får nye benævnelser.
Ugruko > 1./814
1./814 Flak- og spærrebatteri "Hansted" > 2./M.Flak A. 814 Flak- og spærrebatteri "Hansted"
2./814 "Hamborg" eller "Baun" > 3./M.Flak A. 814
3./814 "Brunbjerg" > 4./M.Flak A. 814
4./814 "Düne" > 5./M.Flak A. 814 "Düne"
5./814 middeltungt Flak > 6./M.Flak A. 814 middeltungt Flak
6./814 let Flak > 7./M.Flak A. 814 let Flak
7./814 tungt lyskasterbatteri > 8./814 tungt lyskasterbatteri eller 150 cm lyskastere
04/09/1943 Kl. 00:00 til 01:55 Flakalarm for Hansted.
Kl. 00:35 til 01:45 flyveralarm for Hansted.
Tiltagende overflyvning af flermotores fjendtlige maskiner med skiftende målhøjde, 2 maskiner blev fra kl. 00.27 til 00.36 virkningsfuld beskudt af let, middeltung og tung Flak. En nedskydning ved 2./814 - 10,5 cm - 17 skud og ved troppeluftskyts ved HKB 2/180 - 2,5 cm - 45 skud. Nedstyrtningssted på havet ca. 4 km nord for Klitmøller. Typen på maskinen er ikke kendt, da lyskaster 7 og 1 og Gustav kun opfangede den i kort tid.
Amm. forbrug: 17 skud 10,5 cm - 2./814, 36 skud 7,5 cm - 3./814, 35 skud 3,7 cm - Standplads 7, 8, 10, 13, 15, 45 skud 2,5 cm HKB 2/180, 5 skud 2,0 cm - Vorupør (Alarmflak).
Kl. 02:10 til 03:10 Flakalarm for Hansted.
Kl. 02:27 til 03:10 flyveralarm for Hansted.
Tilbageflyvning af talrige fjendtlige maskiner, som dog for størstedelens vedkommende forblev uden for det lette og det tunge Flaks virkningsområde.
Kun 3 maskiner kunne beskydes af det tunge Flak. Virkning blev ikke iagttaget.
Tidsrum for beskydningen: kl. 02.24 til 02.50.
Vernichtungsfeuer efter Fu MG positonsbestemmelse.
Amm. forbrug:
28 skud 10,5 cm (2./814)
48 skud 7,5 cm (3./814)
Kl 04:00 til 04:17 Flakalarm for Hansted.
Tilbageflyvning af en fjendtlig maskine fra NØ med kurs mod SV uden for virkningsområdet.
Mistanke om minering foreligger for vestkysten fra Thyborøn til og med Vigsø Bugt, for Jammerbugt til Hirtshals, for Læsørende, for Limfjorden mellem Løgstør og Nykøbing og for Mariager Fjord.
27/09/1943 Kl. 20.42 til 21.15 Flakalarm for Hansted.
Forbiflyvning af adskellige fjendtlig maskiner fra SVV med kurs NØ.
Målhøjde 2000 m. Hastighed 350 km/t.
En maskine fløj ind i kampområdet for det tunge Flak og blev beskudt af 5./814 - 7,5 cm - med 8 skud efter Fu.MG lokalisering. Ildåbning 20.50; indstilling 20.51. Virkning ikke iagttaget.
Amm. forbrug: 8 skud 7,5 cm.
07/10/1943

Fra kl. 23:01 til 01:30 Flakalarm for Hansted.
En maskine beskudt kl. 23.16 til 23.18 med 41 skud Vernichtungsfeuer efter Fu MG lokalisering. Virkningen blev ikke iagttaget.
Under tilbageflyvning fra kl. 23.20 fra øst mod vest blev en maskine opfanget af Fu MG Flak 2./M.Flak A. 814 og beskudt af batteriet med 27 skud Vernichtungsfeuer fra kl. 23.23 til 23.24 uden virkning. Amm. forbrug i alt 68 skud 10,5 cm.
Mistanke om mineringer for alle skibsruter i Kattegat fra Grenå til nord om Skagen, for Jammerbugt og for havområdet fra Thyborøn til Hansted.

09/10/1943 Fra kl. 20:38 til 21:17 Flakalarm for Hansted.
Indflyvning af en fjendtlig maskine i lav højde fra NV. Maskinen overflyver Hansted og bliver beskudt af 6./M.Fla. A. 814 - 3,7 cm.
Beskydningstid: 20.46. 4 skud Vernichtungsfeuer.
Bortflyvning mod SØ.
Amm. forbrug: 4 skud 3,7 cm.
25/10/1943 Flere tilbageflyvninger fra øst.
En maskine overfløj Hansted og blev opfattet af Fu MG Flak ved 3./M.Flak A. 814 Baun og blev bekæmpet af batteriet fra kl. 20.29 til 20.30 med 7 skud Vernichtungsfeuer uden iagttaget virkning.
Amm. forbrug: 7 skud 7,5 cm.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
27/01/1944 Indflyvning af en fjendtlig maskine fra øst. Blev fra kl. 21.15 til 21.19 beskudt med 50 skud 10,5 cm af 2./M.Flak A. 814 og 16 skud 7,5 cm 4./M.Flak A. 814 efter Fu.M.O. Maskinen fløj bort mod SV. Målhøjde: 3000 m, hastighed: 320 km/t.
06/02/1944 Kl. 11.58 til 12.36 Flakalarm Hansted
En fjendtlig maskine, sandsynligvis en "Mosquito", kommende fra vest, overfløj aktionsområdet og blev beskudt fra kl. 12.02 til 12.04.
Målhøjde: 6000 m, flyvehastighed 140 m/sek (= 504 km/t).
Virkning ikke iagttaget. Målet flakkede først mod øst og fløj så mod syd uden for Flak-området bort mod vest.
Amm. forbrug: 5 skud 10,5 cm 2./M.Flak A. 814, 7 skud 7,5 cm 3./M.Flak A. 814, 7 skud 7,5 cm 4./M.Flak A. 814.
22/02/1944 Kl. 13:14 til 13:35 Flakalarm for Hansted. Indflyvning af adskillige fjendtlige maskiner fra SV med kurs mod Ø. Maskinerne var uden for Flakområdet.
Kl 13:50 Flakalarm for Hansted.
Kl. 14:15 til 14:57 flyveralarm for Hansted.
Formationsagtige ind- og forbiflyvninger fra alle retninger af ca. 60-70 "Boeing-Fortress", særlig fra SØ og V. Nogle bomber kastet på havet. For så vidt de fjendtlige maskiner befandt sig inden for Flak-området, blev de virkningsfuldtbeskudt med Vernichtungsfeuer (tilintetgørelsesild) af de tunge Falkbatterier. Bortflyvning mod NV. Målhøjde: 6000 m, hastighed: 120 m/sek. Beskydningstid: Kl. 14:18 til 14:33.
Amm. forbrug: 42 skud 10,5 cm, 75 skud 7,5 cm.
Resultat: 1 nedskydning.
25/06/1944 Kl. 01.13 til 01.54 Flakalarm for Hansted.
Fjendtlig maskine opfanget og kort strejfet. Beskudt af Lyskaster 2, 6 og 10.
Fjendtlig maskine under indflyvning fra SV langs kysten mod Hansted. Overflyvning over Hansted og bortflyvning mod Ø. Det fjendtlige mål blev opfanget og kort strejfet fra kl. 01.30 til 01.31 af lyskaster 2, 6 og 10. Den forsvandt derefter i skyerne.Type: Mosquito, målhøjde 200 m. Beskydning ved middeltung og let Flak og M.G. fra kl. 01.30 til 01.31.
Amm. forbrug: 4 skud 4,0 cm, 14 skud 3,7 cm, 403 skud 2,0 cm, 19 skud M.G.
11/08/1944 Fjendtlig kurérmaskine beskudt.
Indflyvning fra SV, fjendtlig kurermaskine England-Sverige. Overfløj Flakområde Hansted og fløj bort mod NØ over Jammerbugten.
Beskydning af maskinen ved 3./814 fra kl. 23.49 til 23.491/2.
Målhøjde: 3600 m. Hastighed: 90 m/sek. Type: ikke erkendt.
Skydning: elektrisk. Virkning: ikke iagttaget.
Amm. forbrug: 7 skud 10,5 cm
29/08/1944 Fjendtlige maskiner beskudt. Flere flyformationer indfløj i lav højde i en afstand af 40-70 km fra V og SV, sandsynligvis 200-300 maskiner. De fleste af maskinerne fløj forbi over Limfjorden og syd for området med kurs mod øst. En del af de fjendtlige maskiner overfløj Flakområde Hansted og blev beskudt med alle våben. Virkning ikke iagttaget. Type sandsynligvis Fortress II.
Kampens varighed: 5 korte perioder i tidsrummet kl. 23.52 til 00.23.
Amm. forbrug:
M.Flak A. 814: 824 skud 10,5 cm, 45 skud 4,0 cm, 84 skud 3,7 cm, 246 skud 2,5 cm, 702 skud 2,0 cm.
M.A.A. 118: 397 skud 2,0 cm, 30 skud M.G.
30/08/1944 Beskydning af enkelte maskiner med alle Flakvåben.
Tilbageflyvning af adskellige flyformationer fra område Vestpreussen.
Maskinerne havde kurs vest. De fleste fløj igen syd om området. Ca. 50 maskiner nærmede sig Flakområde Hansted. Et mål blev opfattet af lyskasterne. Virkning ikke iagttaget. Kampens varighed: 3 korte perioder mellem kl. 04.27 og 04.48.
Amm. forbrug:
M.Flak A. 814: 257 skud 10,5 cm, 57 skud 4,0 cm, 127 skud 3,7 cm, 229 skud 2,5 cm, 1481 skud 2,0 cm
M.A.A. 118: 96 skud 2,0 cm, 8 skud M.G.
04/10/1944 Enkelte maskiner beskudt. En nedskydning.
Kl. 19.59 - 20.45 flyveralarm! Formationsagtige indflyvninger af ca. 80-100 fjendtlige maskiner fra vest med kurs mod øst. Den store masse af maskinerne fløj forbi nord om område Hansted. Enkelte maskiner overfløj det nærmere Flakområde Hansted og blev beskudt af tungt og middeltungt Flak. En nedskydning ved 3./M.Flak A. 814. Nedstyrtningsstedet for den beskudte maskine er ifølge melding ved Flakgruppe i JT eller KT (Jäger-gradnet).
Amm. forbrug: 227 skud 10,5 cm, 47 skud 3,7 cm, 106 skud 2,0 cm.
Kl. 20.55 - 21.13 yderligere forbiflyvninger fra V mod Ø.
Kl. 22.01 - 22.32 adskellige tilbageflyvninger fra Ø mod V. Maskinerne flyver forbi i den nordlige og sydlige del af området.
(En natjager fra 5/II/NJG 3 får imidlertid tilkendt nedskydningen, af det omtalte fly! Så man må formode at kravet fra Flak-batteriet, ikke blev anerkendt.)
11/10/1944 Kl. 15:07 - 15:30 Flakalarm! En Mosquito flyver i lav højde ind over havet og beskyder i Thisted attrapflyvepladsen med de faste våben. På tilbageflyvningen bliver den beskudt med tungt og let Flak af M.Flak.A. 814. Ammunitionsforbrug: 42 skud 10,5 cm, 6 skud 2,0 cm.
16/10/1944 To Mosquitos fløj med kurs vest forbi nord om område Hansted og blev beskud af tungt, middeltungt og let Flak. En træffer blev iagttaget.
Amm. forbrug:
M.Flak A. 814: 28 skud 10,5 cm, 33 skud 3,7 cm, 321 skud 2,0 cm
M.A.A. 509: 87 skud 2,0 cm.
[JL: Der er sikkert tale om en fejl, da M.A.A. 509 er stationeret i Frederikshavn indtil de 26/10/44, da afdelingen forlægges til Løkken, hvor den er klar den 14/11/44. Sandsynligvis er der her tale om M.A.A. 118.]
18/10/1944 6 Mustangs overfløj i meget lav højde område Hansted og blev beskud af tungt, middeltungt og let Flak. En træffer blev iagttaget.
Amm. forbrug: M.Flak A. 814: 75 skud 10,5 cm, 177 skud 3,7 cm, 728 skud 2,0 cm.
22/10/1944 Fra kl. 20.50 til 20.51 blev egen natjager beskudt af 2./M.Flak A. 814 og 4./M.Flak A. 814.
Natjageren var ikke anmeldt. Da beskydnigen begyndte gav maskinen ES, hvorpå ilden straks blev indstillet.
Amm. forbrug: 7 skud 10,5 cm.
26/10/1944 Flere fjendtlige maskiner fløj forbi nord og syd for området. En maskine blev beskudt af 3./M.Flak A. 814.
Amm. forbrug: 3 skud 10,5 cm.
29/10/1944 En maskine beskudt. En nedskydning.
Kl. 15.04 - 15.22 Flakalarm! To Mosquitos i det østlige Flakområde Hansted. En maskine blev fra kl. 15.08 til 15.09 beskudt af lyskaster 9 - 2 cm Flak C/30 og 1./H.K.A. 180 - 2,5 cm. Træffer blev iagttaget i venstre motor og i halen.
Kl. 15.10 melder lyskaster 8 om en brændende Mosquito i nordøstlig retning i 4 m højde over havet. Stærk røgfane ved venstre motor. Maskinen sank (tabte højde).
Amm. forbrug: 15 skud 2,0 cm Lyskaster 9, 30 skud 2,5 cm HKB 1./180 Vigsø.
(Lyskaster 9 på Hesseldal Bjerg. Lyskaster 8 i Febbersted.)
19/11/1944 Flakalarm i Hansted-området blev udløst pga. flystøj. To maskiner fløj ind fra sydvest og blev beskudt af let Flak. Virkning ikke iagttaget. Ved ildåbningen af det lette Flak forelå ingen Fluko-meldinger om egne fly. Flyene kunne pga. den dårlige sigtbarhed ikke fastslås som egne fly. Først ved en efterfølgende forespørgsel gav Fluko den melding, at 2 Me 110 var omdirigeret til Hansted. Tidspunktet for denne melding: Kl. 14.02. Beskydningstid: Kl. 13.59 til 14.00.
Amm. forbrug: 23 skud 2,0 cm.
21/11/1944

Kl.23.15 - 23.34 Flakalarm! Tilbageflyvninger nord og syd for Hanstholm. Alle maskiner uden for Flakvirkningsområdet. Ved Vorupør en maskine beskudt kl. 23.22 af let Flak uden virkning.
Målhøjde: 300 m.
Ammunitionsforbrug: M.Flak A. 814: 15 skud - 2 cm.
(En Flakdeling ved Vorupør var underlagt M.Flak A. 814.)

26/11/1944 Kl. 22:27 - 23:36 Flakalarm! En fjendtlig maskine overfløj i lav højde Flak-område Hansted fra vest med kurs øst. Ved Bulbjerg foretog den kursændring og fløj bort mod vest.
En anden fjendtlig maskine fløj fra øst ind mod område Hansted, herefter bort mod nordvest. Begge maskiner blev beskudt af tungt og let Flak. Virkning ikke iagttaget. En lyskaster fastholdt målet i 2 minuter.
Type: Lancaster.
Amm. forbrug: 43 skud 10,5 cm, 105 skud 2,5 cm, 178 skud 2,0 cm.
27/11/1944 Fjendtlig maskine opfattet og beskudt.
Tilbageflyvning i bred front nord om området i en afstand af 30 til 50 km.
En fjendtlig maskine flyver forbi syd om Hanstholm og bliver kl. 20:24 opfattet af lyskaster 9 og 5./M. Flak A. 814 og fastholdt i et minut.
Beskudt ved let Flak fra lyskaster 6, 5 og 9 kl. 20:25.
Type: Mosquito. Målhøjde: 800 m.
Amm. forbrug: M. Flak A. 814: 38 skud 2,0 cm
01/12/1944 En fjendtlig maskine overfløj i lav højde Bulbjerg og blev kl. 22.18 beskudt. Virkning ikke iagttaget.
Amm. forbrug: 20 skud 2,0 cm, 12 skud 3,7 cm.
Flakalarm kl. 23.21 til 00.15. Fjendtlig maskine beskudt.
Tilbageflyvning nord om området. En maskine overfløj Flakområde Hansted og blev fra kl. 00.04 til 00.07 beskudt af 2./-, 3./- og 4./- M.Flak A. 814 med Vernichtungsfeuer efter Fu.M.O. lokalisering. Målhøjde: 200 m.
Amm. forbrug M.Flak A. 814: 124 skud 10,5 cm.
14/12/1944 Gruppe af fjendtlige maskiner beskudt.
En fjendtlig enhed på 20-25 maskiner overfløj Flakområde Hansted med kurs øst. Målhøjde 3000 - 4000 m. Hastighed: 100 m/sek.
Beskudt ved tungt Flak M.Flak A. 814 efter Fu.M.O. lokalisering. Beskydningstid kl. 17.54 til 18.04.
Efter beskydningen spredte enheden sig og foretog undvigemanøvrer.
Amm. forbrug: 327 skud 10,5 cm.
18/12/1944 Kl. 18.35 - 19.58 flyveralarm for Hansted. 30-40 fjendtlige maskiner overfløj fra vest og sydvest i adskellige bølger Flak-området. Målhøjde: 600 m, enkelte under 100 m, målhastighed: 100 m/sek.
De fjendtlige maskiner blev fra kl. 19.13 til 19.31 beskudt af tungt, middeltungt og let Flak. Virkningen kunne pga. det disede vejr ikke iagttages, men er på trods af det absolut mulig.
Amm. forbrug: Ikke angivet.
Kl. 23.09 - 00.39 Flakalarm for Hansted. 8-10 fjendtlige maskiner beskudt.
Tilbageflyvning i bred front med kurs mod vest. 8-10 fjendtlige maskiner overfløj Flak-område Hansted. Målhøjde: 400 - 600 m.
Blev beskudt af tungt, middeltungt og let Flak fra kl. 00.05 til 00.26.
Amm. forbrug ikke angivet.
21/12/1944 Kl. 17.58 - 18.35 Flakalarm for Hansted. Mange fjendtlige maskiner bekæmpet (beskudt).
Indflyvning af mange fjendtlige maskiner nord og syd om området med kurs mod øst. Flakdeling Thyborøn af 6./814 bekæmper kl. 18.10 et mål i middel målhøjde.
Amm. forbrug ikke angivet.
(Det kan tolkes således, at "Thyborøn" er navnet på en af Flakdelingerne i Hanstholm, idet 6./814 er stationeret i Hanstholm.)
Kl. 19.14 - 20.14 flyveralarm for Hansted. Bekæmpning af ca. 30 fjendtlige maskiner.
Overflyvning i bred front og åben formation i adskellige bølger af ca. 30 fjendtlige maskiner. Bekæmpning (beskydning) ved tungt, middeltungt og let Flak fra kl. 19.19 til 19.36.
Amm. forbrug ikke angivet.
Kl. 23.05 - 00.26 flyveralarm for Hansted. Tilbageflyvning i flere bølger med kurs vest. 30-40 maskiner berører Flak-område Hansted og bliver beskudt med Vernichtungsfeuer af tungt, middeltungt og let Flak.
Beskydningstid: 23.05 til 00.13. Målhøjde: 500 - 900 m.
Ilden fra det tunge Flak lå efter radarlokalisering godt for målet. Maskinerne reagerede med afvigemanøvrer til siden og kraftig højdeændring.
Amm. forbrug: Ikke angivet.
22/12/1944 Kl. 18.54 - 19.17 Flakalarm for Hansted. Adskellige fjendtlige maskiner fløj fra sydvest mod Flak-området. En maskine blev opfanget af lyskaster 7, 10 og 1 kl. 19.05 og fastholdt i et minut. Beskydning ved tungt, middeltungt og let Flak. Virkning ikke iagttaget. Målhøjde: 100 m. Bortflyvning mod nord.
Amm. forbrug: Ikke angivet.
31/12/1944 Kl. 01.33 - 02.28 Flakalarm for Hansted. Adskellige fjendtlige maskiner i forbiflyvning syd for Område Hansted med kurs mod øst. En fjendtlig maskine flyver ind fra vest og bliver med optisk Vernichtungsfeuer beskudt af 2./ og 5./-814. Lyskaster 1 havde opfattet målet i 2 minuter.
Beskydningstid: 01.47 til 01.49. Målhøjde: 400 m.
Amm. forbrug: Ikke angivet.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
13/01/1945 Kl. 19:07 - 20:04: Flakalarm.
Kl. 19:10 - 19:59: Flyveralarm.
Vindstyrke 3 SSV, tåge med 100 m sigt.
En forbiflyvning i adskillige bølger i den nordlige del af Område Hansted. Kurs fra vest mod øst. Over Jammerbugten skete der en kursændring mod sydøst. Enkelte maskiner berørte Flak-området, hvorfra en maskine blev beskudt. Flak-område Hansted blev undgået af største delen af maskinerne.
Målhøjde: lav til middel. Hastighed: 90 m/sek.
Ammunitionsforbrug: 4./M. Flak A. 814: 11 skud 10,5 cm.
14/01/1945 Forbiflyvning nord og syd for Området af ca. 60 til 100 fjendtlige maskiner i adskellige formationer. Nogle fjendtlige maskiner berører Flak-område Hansted og bliver beskudt.
Düppelstörung i retning 130-150 grader 35 km og 220-260 grader 10-30 km. Düppel sandsynligvis kastet af særlige Störfliegern.
Målhøjde: 3000 m
Kampvarighed og Amm. forbrug:
Kl. 22.12 til 22.13,5 2./-814. 22 skud 10,5 cm
Kl. 22.13 3./-814. 3 skud 10,5 cm
Kl. 22.15 til 22.17 4./-814. 44 skud 10,5 cm
Flakalarm kl. 23.48 til 01.03.
Kl. 00.50: Tilbageflyvning i bred front af en fjendtlig enhed fra øst med kurs vest. Størstedelen ca. 200 maskiner fløj forbi nord om. Nogle maskiner overfløj Flak-område Hansted og blev beskudt.Pga. indsats af natjagere, hvis situationsmeldinger indgik meget langsomt, blev det tunge Flaks kampdygtighed begrænset. I en afstand op til 70 km adskellige Düppelstörungen.
Kampvarighed og Amm. forbrug:
00.20 til 00.20,5 for 2./-814. 22 skud 10,5 cm
00.17 til 00.38,5 for 3./-814. 130 skud 10,5 cm
00.18 til 00.54,5 for 4./-814. 126 skud 10,5 cm
00.35 til 00.35,5 for 7./-814. 27 skud 2,0 cm
Målhøjde: 400 m til 2.500 m
08/02/1945 Kampenheder gennem det midtjyske område med kurs mod øst.
Lysgruppe (lyskaster) 8 150 cm opfangede målet i 10 sek. kl. 23.19. Men det var umuligt at holde målet pga. dets ringe højde. Tilbageflyvning i bred front og åben formation fra øst med kurs mod vest. Ca. 20 til 30 fjendtlige maskiner overfløj kampområdet. Målhøjde: 2000 m., enkelte 100 til 200 m. Målhastighed: 100 m/sek. Da optisk iagttagelse var umulig og Fu.M.O.-udpegelsen pga. stærk Düppelstörung var unøjagtig, fandt der ingen bekæmpelse sted med det tunge Flak. Tre fjendtlige maskiner dummede sig og blev indfanget og beskudt af let Flak. Målhøjde 150 m.
Beskydningstid: Kl. 23.25 h = 150 m, Kl. 23.30 h = 150 m, Kl. 23.45 h = 120 m
Amm. forbrug: 58 skud 2,0 cm
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye