Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til: Luftværnsbatterier     Forside
Tekster fra Marinens Krigsdagbog om hændelser i 6. og 7. Flak - Under opbygning
 Nedenstående tekster er i Krigsdagbogen kun tilskrevet let og middeltung Flak. Derfor er de samlet her.
06/12/1940
 2 stk. 2 cm Flak 30 indsat fra Nordsøområdet til beskyttelse af byggepladsen i Hansted (Baustelle Hansted).
 28/02/1941  Flakbatterie Hansted (4./M.A.A. 118) klar til indsats med lyskasterdeling (60 cm) og en deling let Flak (4 stk. 2cm Flak 30).  2 andre let Flak 30 endnu ikke ankommet.
 01/04/1941 For jordstykket (Matr.nr. 6u.), hvorpå der er opstillet en Hochstand, blev der fastsat en leje med tilbagevirkende kraft fra 1.4.41 på 40 kr. pr. år.
06/04/1941 Lyskaster "Gustav" ikke klar.
27/06/1941
2cm Flak opstillet og klar til indsats ved Batterie Hanstholm II.
11/10/1941
4 stk. 3,7cm S.K. C/30 i Einh. Lafette C/34 skudklar opstillet som Truppenluftschutz ved Batterie Hanstholm II.
03/11/1941
4 stk. 3,7cm kanoner Flakbatterie Hansted skudklar.
04/11/1941
Betjeningsmandskab og ammunition for den lette 3,7cm  S.K. Flak-deling  Hanstholm II er ankommet til Hanstholm.
4 stk. 3,7cm  S.K. C/30 fuldstændig klar til indsats.
05/11/1941
3,7cm S.K. (Bettungen) indskudt i Hansted. Kanoner og standpladser krigsbrugelige.
13/04/1942 4. Batterie (Flakbatterie Hansted)
Kl. 0021. G 7 (3,7cm kanon) ikke klar pga. røreksplosion.
Røreksplosion med beskadigelse af rørmundingen.
Årsag: Mundingsproppen og Rohrhülle/Rohrschutzes (rørbeskyttelsen) ikke fjernet.
Røret må udskiftes.
Det nørvendige er foranstaltet. Erstatningsrør er bestilt hos Maza Thisted.
08/06/1942  
16/06/1942 4. Batterie (Flakbatterie Hansted):
3,7 cm kanon standplads G. 8 ikke kampklar, da våbenet skal hæves og bunkerdækket støbes ud. Antagelig varer det i ca. 8 dage.
23/06/1942  
15/09/1942

Til de nyopstillede tre batterier (2 lette Flakbatterier 5./- og 6./- og et tungt lyskasterbatteri 7./- anmodes om frigvelse og levering af 36 cykler.

08/10/1942 Rettelser til den med Bef. Dänemark af 12.9.42 udsendte "Troppeorganisation". Status pr. 1. oktober 1942.
Indføj nyt:
5. Battr. M. Flak A. 814 (middeltung Flak). 4 - 3,7 cm, 2 - 60 cm lyskastere.
6. Battr. M. Flak A. 814 (let Flak). 7 - 2 cm, 2 - 60 cm lyskastere.
11/11/1942 1110-1145 2 cm standplads G 1. Funktionsskydning.
Amm. forbrug: 36 skud 2 cm kampammunition, 4 skud 2 cm øvelsesammunition
11/11/1942 Kanonstandpladser på højde 113 ved Pugdal (Hansted).
Opt. 2562: 1110-1145 3,7 cm SK standplads G7 , G 8 og G 13 indskydning/funktionsskydning. Kanoner og briske krigsbrugbare.
Amm. forbrug: 15 skud 3,7 cm kampammunition.
07/12/1942 Lyskaster "Fritz" ikke klar i nogle dage pga. motorskade. Reparationens varighed ubestemt.
08/12/1942 Lyskaster Fritz igen klar.
   
18/06/1943 Lyskaster "Ludvig" ved 6./lei. Flakbattr. M. Falk A. 814 ikke klar pga. motorskade.
22/06/1943 Lyskaster "Ludvig" igen kampklar.
   
   
   
   
   
   
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
   
09/01/1943 Flak- und Sperrbatterie Hansted og M.A.A. 118 nedskyder over havet med FMG et fjendtligt 4-motores kampfly.
15 indflyvere fra vest/sydvest. Type 4-motores kampfly, flyvehøjde 300-800 m. Overfløj og beskød med MG. Tungt Flak besvarede med ødelæggelsesild (Vernichtungsfeuer) - afdelingsild - Fu MG - optisk. Let Flak og MG afgav ødelæggelsesild i skudsalver. To mål blev indfanget af lyskastere.
Indflyvende mål fra sydvest blev kl.19:02 opfanget af Fu MG og beskudt med 13 skud 10,5 cm. Ild fra let Flak og MG lå ved målet.
Målet blev forfulgt videre af radar, afstand og sideretning blev upåklageligt fortsat målt, meget hurtige optagelser af højde blev fastslået. Ved en afstand af 90 hm faldt lokaliseringen pludselig ud. Samtidig blev der fra stranden i den samme retning observeret ildskær og detonationer fra havet.
Amm. forbrug:
M.Flak A. 814: 41 skud 10,5 cm, 6 skud 7,5 cm, 137 skud 3,7 cm, 35 skud 2,5 cm, 83 skud 2,0 cm, 207 skud MG.
M.A.A. 118: 50 skud 2,5 cm, 23 skud 2,0 cm, 1117 skud MG.
Luftwaffe 2./742: 9 skud 4,0 cm.
[JL: Tidspunktet for kampens begyndelse vurderes til ca. kl. 17:58. Afslutning kl. 20:40. Usikkerhed om amm. forbrug.]
15/01/1943 2 cm Flak Stand(plads) 2, 3, 4, 6, 12, ?, Nord og Süd:
Egen maskine Ju 88 beskudt.
Flyet var ikke anmeldt pga. kabelbrud.
Amm. forbrug:
233 skud 2,0 cm, 7 skud 2,5 cm, 14 skud 3,7 cm.
Kl. 1034 Alarm. Ukendt fly kredser over Hansted. Ingen egne fly er anmeldt.
Da maskinen ikke kunne ses i den tætte tåge, blev der fra Ugruko givet tilladelse til at afgive ild i tilfælde af, at flyet bliver erkendt som fjendtlig.
Maskinen blev betragtet som en "Blenheim" eller en "Wellington" og beskudt.
Maskinen blev sigtet på af 2 cm Stand(plads) 2, 3, 4, 6, 12, ?, Nord og Süd, første og andet gevær 1./M.A.A. 118, 2,5 cm Hotchkiss ved 1./M.A.A. 118 og 3,7 cm Stand(plads) 14 og 15.
Ved beskydningen afgav flyet gyldigt E.S. og blev derefter genkendt som Ju 88.
Ved en senere forespørgsel hos Fluko Aalborg blev udeblivelsen af anmeldelsen af denne maskine forklaret med et angiveligt kabelbrud.
Kl. 1102 Alarm afblæst.
09/10/1943 Fra kl. 20:38 til 21:17 Flakalarm for Hansted.
Indflyvning af en fjendtlig maskine i lav højde fra NV. Maskinen overflyver Hansted og bliver beskudt af 6./M.Fla. A. 814 - 3,7 cm.
Beskydningstid: 20:46. 4 skud Vernichtungsfeuer. Bortflyvning mod SØ. Amm. forbrug: 4 skud 3,7 cm.