Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Hanstholm-Hamborg oversigt Luftværnsbatterier   Forside
  4. M.A.A. 118 - Flakbatteri Hansted.
Luftfoto september 1941. Oversigtskort over opstillingen af 7,5 cm Flakbatteri i 1941
med kanonerne indsat ifht. nuværende bebyggelse.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Skema/liste udsendt pr. august 1941,
der anfører den normerede mandskabsstyrke ved 4. M.A.A. 118 med angivelse af stillinger, funktioner, opgaver, tjenestegrader og uddannelser samt antal og art af normerede våben.

M.A.A. 118 4. Flakbatteri “Hansted"
4 - 7,5 cm Flak, 5 - 2 cm Flak,
2 lysgrupper (150 cm lyskastere), 2 lyskastere (60 cm)

A

Offizier

Officer

B

Oberfeldwebel

Oversergent

C

Feldwebel

Sergent

D

Obermaat, Maat

Korporal

E

Mann

Menig

Stilling/funktion/opgaver:

Tjenestegrad/uddannelse:

A

B

C

D

E

I alt

Batteriofficerer:Batterichef

Flak A.

Kapitänleutnant

1


Batteriofficer (næstkommanderende)

S Flak B.

Leutnant

1


Batterilæge


Marine-overassistent-læge

1


Batteriofficerer i alt:

3

3

Batteri-stab:Seniorsergent

XIII

Befalingsmands-uddannelse


1

Regnskabsunderofficer

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1Sekrætær

XIV

Marineartilleri-uddannelse

2


Køkkenunderofficer
- kun hvis batteriet driver eget køkken og kun ansvarlig for drift af eget køkken

IX Vp

Forplejnings-uddannelse
1Kok
- kun hvis batteriet driver eget køkken

IX Vp

Forplejnings-uddannelse

1


Hjælpekok
- kun hvis batteriet driver eget køkken

XIV

Marineartilleri-uddannelse

1


Artillerimekaniker

VII A

Artillerimekaniker-uddannelse

1


Hovmester og assistent

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

1


Ordonans

XIV

Marineartilleri-uddannelse

1


Skomager

XIV

Marineartilleri-uddannelse

1


Skrædder

XIV

Marineartilleri-uddannelse

1


Sanitetstjenesten

XI

Sanitets-uddannelse

1


Mandskab ved batteri-staben fordeling på tjenestegrader og  alt:


1


3

10

14

Betjeningsmandskab ved våbnene:Kanonbetjening

XIV

Marineartilleri-uddannelse
4

36


Ammunitionsmandskab

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

12


Maskin- og el-mandskab

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

1


Ildledelse

XIV

Marineartilleri-uddannelse


1


2

15


5 - 2 cm

XIV

Marineartilleri-uddannelse
5

25


2 lyskastere 60 cm

XIV

Marineartilleri-uddannelse
2

8


2 lysgrupper

XIV

Marineartilleri-uddannelse
2

24


Betjeningsmandskab ved våbnene fordelt på tjenestegrader og i alt:


1


17

121

139

Specialister:Gasbeskyttelse1


Gasbeskyttelse

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1Sport

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1G F Flak

XIV

Marineartilleri-uddannelse
4G F Flak (Tr)

XIV

Marineartilleri-uddannelse

4


W L Vm Flak

XIV

Marineartilleri-uddannelse


1


1W L Vm Flak (Tr)

XIV

Marineartilleri-uddannelse

2


GF Flak II (B)

XIV

Marineartilleri-uddannelse
2Flak S

XIV

Marineartilleri-uddannelse

2


Flak E Mess I

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1

2


Scheinw. Führer

XIV

Marineartilleri-uddannelse
2Scheinw. (L) II

XIV

Marineartilleri-uddannelse
1Scheinw. (L) III

XIV

Marineartilleri-uddannelse

7


Specialister fordelt på tjenestegrader og i alt:

1

1


13

17

32


A

B

C

D

E


Den normerede mandskabsstyrke ved 4. Batteri “Flakbatteri Hansted” i alt:

4

3

0

33

148

188

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
12. januar 1941 er i Marinens krigsdagbog noteret:
7,5cm Flak-batteri (4 kanoner 7,5 cm Vickers-Armstrong) og betjeningsmandskab ankommet.
Det drejer sig om et Flakbatteri med 4 stk. 7,5cm krigsbytte-kanoner af typen Vickers-Armstrong, som er opstillet til beskyttelse af byggepladsen for det tunge batteri "Hanstedt".
Som det ses på luftfotoet, er de fire kanoner opstillet i kvadrat med ildlederen i centrum. Imellem kanonerne ses, hvad der sandsynligvis er små barakker til kanonmandskabet.
Ved hver kanon var en barak til betjeningsmandskabet, og i stillingens midte var apparaturet til ildledelse opstillet.
31. marts 1941 tilgår 2 stk. 2 cm luftværnskanoner (Fla.M.W.) til forsvar for batteriet. De blev sandsynlligvis opstillet på træ-tårne.
19. juni 1941 er noteret:
Udbygningen af Flakbatteriet med Flandern-indhegninger er næsten færdig.
Splitter-beskyttelse ved ildleder og kanoner bliver forstærket ved påfyldning af mere jord.
En forøgelse af trævæggen ved ildlederen sker ikke, da det vil virke begrænsende, når der skal skydes mod sømål.
I løbet af de nærmeste dage påbegyndes arbejdet med at anlægge maskingeværreder og arbejdet i Aussenstellungen (stillingerne uden for selve batteriet).
August 1941 fremsendes normeringsplan for batteriet. (Se ovenfor.)
27. september 1941. Brev til K.i.A. fra M.A.A. 118 vedr. ny underbringelsesbygning for vejrtroppen.
Vejrtrop opstillet af M.A.A. 118 selv og under uddannelse. Påbeg. tjeneste om ca. 14 dage. Underbringes i nærheden af Leitstand Flakbatterie Hansted, fordi der dér findes en afstandsmåler egnet til deres målinger. Anmodning om barak til 1 UO, 8 Mann. Sign. Dr. Crüger
4. december 1941 er noteret: 4. Batterie (Flakbatterie Hansted): Udfald i urværket i Kommandogerät.
6. december 1941: 4. Batterie (Flakbatterie Hansted): Højde- og sideretningsmekanisme 4. kanon (7,5 cm) ikke klar. Reparation aftalt med M.A.Za Thisted . Formentlig varer istandsættelsen til 13.12.41.
(Opt. 1048 benævner batteriet Flak-Batterie Hansted.)
13. december 1941 meldes 4. kanon 4. Batterie (Hansted) igen skudklar.
7. januar 1942: Flakbatterie Hansted 4./M.A.A. 118: 1. kanon (7,5cm) sendt til reparation i ca. en uge hos Maza Thisted.
16. januar 1942: 1. kanon Flakbatterie Hansted (7,5cm) klar igen. Ikke klar siden 07.01.42.
22. januar 1942 er noteret, at lejet for højde retningsmaskinen ved 2. kanon (7,5cm) fastfrosset som følge af dårlig olie og svigt i opstæmnings-bøsning (blokering af stempel) og kanaler. (hovedreparation)
Sendt til reparation hos Maza Thisted. Skønnet varighed for reparationen 1 uge.
Batteriet er skudklar med 3 kanoner.
29. januar 1942 meldes 2. kanon Flakbatterie Hansted igen skudklar/kampklar efter reparation.
3. marts 1942 meldes 3. kanon (7,5cm) Flakbatterie Hansted ikke klar pga. blokering af sideretningsmaskinen.
Reparationens varighed ca. 24 timer antagelig indtil 04.03.
4. marts: 3. kanon (7,5cm) Flakbatterie Hansted klar igen.
25. marts 1942 bliver drivende spærreballon beskudt af Flakbatterie Hansted (4. Batterie) uden resultat.
Målet drev i 1000-1200 m højde fra vest over Hanstholm. Beskydning med let og middel Flak ikke mulig pga. for stor afstand.
Den drev videre mod sydøst - sydlig Aalborg-Kattegat, og blev den skudt ned af jager.
Amm. forbrug: 38 skud 7,5cm.
17. april 1942: 4. Batterie (Flakbatterie Hansted): 2. kanon (7,5cm) ikke klar. Problemer med højde og side. Højderetningsmaskinen ikke bevægelig/højde- og sideretningen fungerer tungt. Formentlig er en hjulaksel bøjet.
Reparation antagelig 2 dage.
18. april 1942: 4. Batterie (Flakbatterie Hansted) 2. kanon (7,5 cm) igen kampklar.
12. maj 1942 meddeler Stat. Nord i brev til Marbef. m.m.fl.
7,5 cm Vickers trækkes tilbage, når 10,5 cm batteriet er kampklar. Der sendes 3 kanoner til Maza Gotenhafen og 1 kanon + Kdo.Gerät til Maza den Haag.
27. maj 1942 er et Flak-batteri med fire nye 10,5 cm kanoner opstillet.
Ammunition, lysgranater og kommandoapparat er bestilt.
Delvis om-indkvartering af besætningen er/bliver gennemført, dog således, at 7,5 cm Flak forbliver skudklar.
31. maj 1942 Kl. 22:00 bliver 10,5cm Flak- und Speerbatterie Hansted indskudt.
Betjeningen stillet til rådighed af en del af 7,5cm Flakbatterie Hansted (4./M.A.A. 118). 7,5cm batteriet er trods det fortsat skudklar.

20. juni 1942 meddeler KiA Westk. til M.A.A. 118, at Ugruko skal være i en ny A.K.-Stand. (Fl 241.)
Indtil det er gennemført, står den midlertidige Ugruko-Central som hidtil i det gamle 7,5 cm Flakbatterie.

21. juni 1942. Status indberetning fra MAA 118 til KiA: Flakbattr. Hansted består af fire 7,5 cm Flak-Vickers-Armstrong med Kdogerät, fire 3,7 cm SK C/34, fem 2 cm Flak 30, to 2 cm Flak 38 (Mauser), to 150 cm lyskastere med Horchgerät (disse to er endnu under opstilling), fire 60 cm lyskastere, to 110 Scheinwerfer, en MG C/13, syv belgiske MG.
Taktisk tilsluttet Flakbattr. Hansted er to 2 cm Flak 30, to 110 Scheinwerfer, to 90 cm lyskastere (danske), en af de danske lyskastere er endnu under opstilling.
Mandskabsstyrken ved Flakbatterie Hansted udgør pt.:
4 officerer, 6 Puf-offficerer, 248 menige. Deri indeholdt 3 underofficerer og 21 menige af personellet for Ugruko. Ny-ansøgt er i dag yderligere 45 rekrutter.
De pt. eksisterende 7,5 cm Flak Vickers-Armstrong bliver iht. befaling senere afgivet.
Under byggeri henholdsvis planlagt er to batterier med hver fire 10,5 cm og et mobilt batteri med fire 7,5 cm Flak Vickers-Armstrong.
22. juni 1942 sender MAA 118 en fjernskrivermeddelelse til KIA West.
De løbende foreslåede ændringer i indretningen af kommandostade er ikke mulige eller meget dyre, fordi kablet allerede er installeret, ligesom også andre installationer allerede er langt fremskreden.
Det foreslåes derfor endnu engang, at indrette Ugrukostand i stilingen for det nuværende 7,5 cm Flak, især da den så vil kunne kombineres med kampstadet for chefen for infanteriforsvaret i HKL.
3. oktober 1942 er noteret: 7,5 cm batteri (4./M.Flak A. 814) flyttet fra stillingen syd for Gaarddal (den fremtidige Ugruko stilling) til stilling "Düne" sydvest for batteri Hanstholm I.
Senere omdøbes batteriet til 5. Flak (5./M. Flak A. 814), og kanonerne udskiftes til 10,5 cm.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye