Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
3. Flak 4. Flak 5. Flak Luftværnsbatterier Forside
Maskinbunker M 183
I hver af stillingerne 3., 4. og 5. Flak er anlagt en maskinbunker M 183.
Bygningerne er i det store og hele ens og med samme udstyr. Af de anførte maskin-data nederst på tegningen fremgår dog, at denne tegning viser bunkeren i 4. Flak.
Nedenstående 4 fotos er fra maskinbunker M 183 i 4. Flak (Reg. nr. 27.07.16).

Strømtavle og Motor I Junker. (MCH IMG_6935)

Motor I Junker og Motor II Deutz. Yderst til højre ses en del af Motor III BMW. (MCH IMG_6936)

Skillevæggen mellem beholder- og maskinrum.
I højre side hjørne af Motor III og forbrugstanken. Øverst vandpumpen og under den en kompressor.
(MCH IMG_6938)

Skillevæggen mellem beholder- og maskinrum.
Trykluftflaske og forbrugstank med håndpumpe på røret fra brændstofbeholderne. Bag forbrugstanken ses vandpumpen.
Forrest til venstre ses en del af Motor III BMW.
(MCH IMG_6937)

Som det ses, angiver dette diagram forbindelserne i 5. Flak. Det kan dog være en fejl, da kanonstillingerne er vist i kvadratopstilling som i 4. Flak. Princippet er dog det samme i alle Flak-stillingerne.
 
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye